AKTUALNE NOVICE
Iskreno čestitamo novim imetnikom Certifikata ZNS: dr. Zvone Čadež, mag. Saša Fajmut in Mart Dekleva.
Z novelo ZRev-2 je bila spremenjena določba glede minimalnega trajanja pogodbe o revidiranju, ki se lahko po novem sklene za najmanj 3 leta, mandat pa se lahko obnovi (pred...
ZNS se pridružuje pobudi za sodelovanje Slovenije na Mednarodnem tednu ozaveščanja o prevarah, ki bo potekal v mesecu novembru 2019....
V sodelovanju z Združenjem Manager in Združenjem SI.RISK je bil 10.6., organiziran posvet na temo odškodninske odgovornosti in zavarovanja odgovornosti članov organov vodenja in...
S pomočjo spletnega vprašalnika preverite svoje znanje, opravite izpit in si pridobite potrdilo o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana NS in UO.
ZNS vodi in omogoča dostop do javno objavljenih registrov imetnikov Certifikata ZNS, Potrdila za nadzornike in Potrdila za sekretarje.
Knjižnica je namenjena predstavitvi različnih strokovnih virov, ki so potrebni za strokovni razvoj in opravljanje funkcije člana NS in UO ter njihovih komisij.
...evropske direktive in zakonodaja, nova priporočila in kodeksoi s področja upravljanja podjetij.
... dostop do vseh strokovnih virov za delo NS/UO, hitri pravni nasveti, izobraževanje, certificiranje in strokovni razvoj.
Leto 2018 je zaznamovalo predsedovanje ecoDa....
Spletni vprašalnik za člane nadzornih svetov, za preverjanje znanj na različnih vsebinskih področjih...

mesečne novice ZNS