AKTUALNE NOVICE
Za letošnje člansko srečanje smo izbrali temo pomena dinamike na sejah nadzornega sveta, ki sodi med manj raziskana in kompleksnejša področja delovanja nadzornega sveta in...
Za člane ZNS smo pripravili posnetke webinarjev: Prijava premoženja in sprememb premoženjskega stanja po uveljavitvi novele ZIntPK-C in Prepoved zlorabe trga finančnih...
Strokovni svet ZNS članom nadzornih svetov priporoča, da v primeru, ko eden od članov nadzornega sveta nepooblaščeno in v nasprotju s svojimi dolžnostmi razkrije poslovno...
Ljubljanska borza in Združenje nadzornikov Slovenije vabita k javni razpravi o predlogu sprememb Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki bo stopil v veljavo s...
Najbolj uravnoteženo spolno sestavo uprave in nadzornega sveta ima Loterija Slovenije - enaka zastopanost obeh spolov
12.07.2021 - Mednarodne novice
Corporate Governance Factbook - 2021
Organizacija OECD je izdala publikacijo (CG Factbook 2021), ki zagotavlja globalni pregled svetovnih trendov. Poročilo vsebuje najnovejše informacije o institucionalnih, pravnih...
OECD je pripravil poročilo o prihodnosti korporativnega upravljanja družb na kapitalskih trgih po krizi COVID-19
S pomočjo spletnega vprašalnika preverite svoje znanje, opravite izpit in si pridobite potrdilo o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana NS in UO.
ZNS vodi in omogoča dostop do javno objavljenih registrov imetnikov Certifikata ZNS, Potrdila za nadzornike in Potrdila za sekretarje.
Knjižnica je namenjena predstavitvi različnih strokovnih virov, ki so potrebni za strokovni razvoj in opravljanje funkcije člana NS in UO ter njihovih komisij.
...evropske direktive in zakonodaja, nova priporočila in kodeksoi s področja upravljanja podjetij.

Informacije:

Katarina Jurić, vodja pisarne
T: 01 530 86 40
M: 031 414 909
E: katarina.juric@zdruzenje-ns.si

- 30. september, 1., 7. in 8. oktober - 25., 26. november, 2. in 3. december
Spremljanje relevantne zakonodaje - odzivi in predlogi, oblikovanje strokovnh stališč ZNS, Strokovna pomoč članom ZNS...
... dostop do vseh strokovnih virov za delo NS/UO, hitri pravni nasveti, izobraževanje, certificiranje in strokovni razvoj.