AKTUALNE NOVICE
Vpogled člana NS v osnutek revizijskega poročila, Ali je NS sklepčen če ni popolnjen?, Ali je predsednik NS zastopnik največjega delničarja?, Kdaj se lahko ponovno glasuje enaki...
"Businesses cannot wait for legislators, they should lead the path towards long-term sustainability." That was a conclusion when speakers at the joint conference organized by...
Ptrdili smo Letno poročilo ZNS za leto 2018 in program dela za leto 2019. Z namenom popolnitve UO ZNS v sedanji sestavi pa so bili potrjeni trije novi člani za mandatno obdobje...
Osrednja tema 23. Evropske konference o korporativnem upravljanjuje je bila: Korporativno upravljanje kot dejavnik trajnostne rasti.
S pomočjo spletnega vprašalnika preverite svoje znanje, opravite izpit in si pridobite potrdilo o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana NS in UO.
ZNS vodi in omogoča dostop do javno objavljenih registrov imetnikov Certifikata ZNS, Potrdila za nadzornike in Potrdila za sekretarje.
Knjižnica je namenjena predstavitvi različnih strokovnih virov, ki so potrebni za strokovni razvoj in opravljanje funkcije člana NS in UO ter njihovih komisij.
...evropske direktive in zakonodaja, nova priporočila in kodeksoi s področja upravljanja podjetij.
... dostop do vseh strokovnih virov za delo NS/UO, hitri pravni nasveti, izobraževanje, certificiranje in strokovni razvoj.
Leto 2018 je zaznamovalo predsedovanje ecoDa....
Spletni vprašalnik za člane nadzornih svetov, za preverjanje znanj na različnih vsebinskih področjih...

mesečne novice ZNS