AKTUALNE NOVICE
08.06.2021 - Zakonodaja
Nov Zakon o bančništvu (ZBan-3)
Zakon s prenosom sprememb evropske direktive s področja finančnih holdingov nadgrajuje obstoječega. Med drugim ureja delavsko soupravljanje in uvaja vključitev predstavnikov...
SDH, je v Kodeksu korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter v Prilogi 1 in Prilogi 2 Kodeksa postavil okvir za določanje prejemkov članov organov nadzora...
Banka Slovenije je objavila gradivo o njenih pričakovanjih pri ocenjevanju primernosti članov nadzornih svetov bank in hranilnic. V njem poudarja, da imajo ti pri upravljanju...
71 % družb še ne dosega ciljev iz pobude 40/33/2026 - pred vami je poročilo o napredku prvega četrtletja 2021, v katerem predstavljamo 12 družb, ki so imele spremembe v sestavi...
Delovna skupina ZNS za revizijske komisije v sodelovanju s KPMG v Sloveniji že tradicionalno predstavlja prioritete za delo revizijskih komisij. Čeprav osnovna področja...
S tem strokovnim stališčem odgovarjamo na zaznane izzive v praksi in predlagamo, da se v primerih, ko je v odvisni družbi že oblikovan nadzorni svet (NS), ne uporabi izjema iz...
Čestitamo novim imetnikom Certifikata ZNS: Maja Bavdek, Petra Mejač, mag. Anja Milenkovič Kramer, Nejc Skrt, mag. Nina Štangl in dr. Viktor Vračar.
S pomočjo spletnega vprašalnika preverite svoje znanje, opravite izpit in si pridobite potrdilo o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana NS in UO.
ZNS vodi in omogoča dostop do javno objavljenih registrov imetnikov Certifikata ZNS, Potrdila za nadzornike in Potrdila za sekretarje.
Knjižnica je namenjena predstavitvi različnih strokovnih virov, ki so potrebni za strokovni razvoj in opravljanje funkcije člana NS in UO ter njihovih komisij.
...evropske direktive in zakonodaja, nova priporočila in kodeksoi s področja upravljanja podjetij.

Informacije:

Katarina Romih, vodja pisarne
T: 01 530 86 40
M: 031 414 909
E: katarina.romih@zdruzenje-ns.si

- 10.,11., 17. in 18. junij - 30. september, 1., 7. in 8. oktober - 25., 26. november, 2. in 3. december
Spremljanje relevantne zakonodaje - odzivi in predlogi, oblikovanje strokovnh stališč ZNS, Strokovna pomoč članom ZNS...
... dostop do vseh strokovnih virov za delo NS/UO, hitri pravni nasveti, izobraževanje, certificiranje in strokovni razvoj.