AKTUALNE NOVICE
9. februarja 2021 je bil objavljen (Ur.l. RS, št. 18/2021) Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K), ki bo začel veljati 15 dni po objavi v...
Strokovni svet ZNS s tem stališčem predstavlja mnenje glede članstva predstavnikov delavcev v organu nadzora, ki v družbi niso zaposleni, ker se v praksi med strokovnjaki...
95 % anketiranih članov meni, da njihovo članstvo v ZNS prispeva k njihovemu boljšemu delu in bi nas z veliko verjetnostjo priporočili kolegom.
V sodelovanju s partnerjem Deloitte Slovenija obdobno spremljamo kako se cilju spolne raznolikosti iz pobude 40/33/2026 v državnih in borznh družbah približujemo ali oddaljujemo...
Med sprejetimi ukrepi Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) oziroma t. i. #PKP7 je tudi nov odlog zaradi...
Nadzorni sveti v družbah, kjer uprave načrtujejo izvedbo elektronskih ali virtualnih skupščin, naj kot podlago za dajanje soglasja za izvedbo tovrstnih skupščin, v seznanitev...
ZNS in KPK sta strokovno uskladila razumevanje upravljanja nasprotij interesov po ZIntPK-C 17. novembra 2020 je začela veljati novela Zakona o integriteti in preprečevanju...
S pomočjo spletnega vprašalnika preverite svoje znanje, opravite izpit in si pridobite potrdilo o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana NS in UO.
ZNS vodi in omogoča dostop do javno objavljenih registrov imetnikov Certifikata ZNS, Potrdila za nadzornike in Potrdila za sekretarje.
Knjižnica je namenjena predstavitvi različnih strokovnih virov, ki so potrebni za strokovni razvoj in opravljanje funkcije člana NS in UO ter njihovih komisij.
...evropske direktive in zakonodaja, nova priporočila in kodeksoi s področja upravljanja podjetij.

Informacije:

Katarina Romih, vodja pisarne
T: 01 530 86 40
M: 031 414 909
E: katarina.romih@zdruzenje-ns.si

- 15., 16., 22. in 23. april in 10.,11., 17. in 18. junij 2021
Spremljanje relevantne zakonodaje - odzivi in predlogi, oblikovanje strokovnh stališč ZNS, Strokovna pomoč članom ZNS...
... dostop do vseh strokovnih virov za delo NS/UO, hitri pravni nasveti, izobraževanje, certificiranje in strokovni razvoj.