Združenje nadzornikov Slovenije

Prijavnica za članstvo v ZNS

S pristopom v Združenje nadzornikov Slovenije sprejemate Pravila ZNS in se zavežete k spoštovanju Kodeksa profesionalne etike ZNS, ter potrjujete, da izpolnjujete zakonske pogoje za imenovanje članov organov vodenja in nadzora (skladno s 6. čl. Pravil ZNS).


Osebni podatki
Zaposlitev
Kontakt
Družbe, kjer sem član(-ica) NS, upravnega odbora ali revizijske komisije
+ dodajte
Letno članarino bo poravnal(-a)
Opombe
S pristopom v članstvo potrjujete, da lahko ZNS shranjuje, zbira in obdeluje vaše osebne podatke (1. člen)  za namene obdelave (2. člen), kot je določeno v Politiki zasebnosti.
Osebne podatke bomo uporabljali izključno za namene delovanja združenja in jih varovali skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Politiko zasebnosti. Posameznik lahko kadarkoli od ZNS zahteva vpogled v zbrane osebne podatke o njem in njihovo spremembo ali izbris s sporočilom na e-naslov: 
info@zdruzenje-ns.si, osebno ali preko pisne zahteve po pošti.

DA dovoljujem, da me na e-poštni naslov obveščate o aktivnostih, izobraževanjih, dogodkih in delu ZNS (vrsta in namen obdelave osebnih podatkov ter vaše pravice v zvezi s posredovanimi osebnimi podatki so opisane v Politiki zasebnosti). 

ZNS bo osebne podatke, ki jih bo prejel od vas trajno shranil in jih bo uporabil za namen informiranja o aktivnostih ZNS (strokovna srečanja, posveti, delovanje organov ZNS ...) v kolikor ste podali takšno soglasje. Osebne podatke bomo varovali v skladu z ZVOP-1 in Politiko zasebnosti.

Od prejemanja obvestil se lahko kadarkoli odjavite na naslovu https://www.zdruzenje-ns.si/odjava-z-novic/  ali s sporočiliom o odjavi na e-naslov: info@zdruzenje-ns.si.
Če ne želite, da bi ZNS po izstopu iz članstva hranil vaše podatke, nam to sporočite na: info@zdruzenje-ns.si in vaše podatke bomo izbrisali.