O ZNS

Organi ZNS

 

Predsednik ZNS
Ime in priimek Funkcija Mandat do
Borut Jamnik predsednik mandat do leta 2020
Upravni odbor
Ime in priimek Funkcija Mandat do
Borut Jamnik predsednik mandat do leta 2020
Dr. Borut Bratina član mandat do leta 2020
Vojko Čok član mandat do leta 2020
Dr. Andrej Fatur član mandat do leta 2023
Mag. Tomaž Kuntarič namestnik predsednika mandat do leta 2020
Marjan Mačkošek član mandat do leta 2020
Mojca Osolnik Videmšek član mandat do leta 2020
Gorazd Podbevšek član mandat do leta 2023
Mira Puc član mandat do leta 2020
Cvetka Selšek namestnica predsednika mandat do leta 2020
Andrej Slapar član mandat do leta 2020
Dr. Barbara Smolnikar član mandat do leta 2020
Nadzorni odbor
Ime in priimek Funkcija Mandat do
Mag. Branko Pavlin predsednik mandat do leta 2020
Mag. Vesna Pogačar član mandat do leta 2020
Mag. Valerija Štiblar namestnica predsednika mandat do leta 2020
Častno razsodišče
Ime in priimek Funkcija Mandat do
Dr. Vojko Anton Antončič predsednik mandat do leta 2020
Mag. Vera Aljančič Falež nadomestni član mandat do leta 2020
Dr. Milena Fornazarič namestnica predsednika mandat do leta 2020
Aleš Avbreht nadomestni član mandat do leta 2020
Janez Gregorič član mandat do leta 2020
Mag. Pavao Hajdinjak nadomestni član mandat do leta 2020
Programski svet
Ime in priimek Funkcija Mandat do
Mag. Marko Djinović član mandat do leta 2021
Dr. Marko Jaklič član mandat do leta 2021
Andreja Kert članica mandat do leta 2021
Milena Pervanje članica mandat do leta 2021
Mag. Andrej Šercer član mandat do leta 2021
Mag. Blanka Vezjak članica mandat do leta 2021
Irena Vincek članica mandat do leta 2021
Strokovni svet
Ime in priimek Funkcija Mandat do
Gorazd Podbevšek predsednik mandat do leta 2021
Dr. Borut Bratina podpredsednik mandat do leta 2021
Dr. Andrej Fatur član mandat do leta 2023
Borut Jamnik član mandat do leta 2021
Mag. Irena Prijović član mandat do leta 2021
Izvršni direktor in strokovna služba
Ime in priimek Funkcija Mandat do
Mag. Irena Prijović izvršna direktorica
Mag. Rada Sibila pomočnica izvršne direktorice