AKTUALNE NOVICE
Pri izpolnjevanju izjav o neodvisnosti članov nadzornega sveta in njegovih komisij v praksi prihaja do različnih interpretacij in nerazumevanja kriterijev neodvisnosti iz...
Kakšen je postopek odobritve izobraževanj za člane NS?, Ali je potrebno v uzjavi o upravljanju razkrivati vse osebne podatke?, Ustanovitev RK v družbi, kjer nadzorni svet ne deluje
Neodvisnost v primeru kandidature nekdanjega direktorja za člana nadzornega sveta iste družbe, Kaj je mišljeno pod strokovni profil člana uprave ali NS v tabeli priloge C...
Pregled načel ni le pravočasen zaradi direktive o pravicah delničarjev, temveč se odziva tudi na širše zahteve družb, da uporabljajo pri upravljanju javnih delniških družb, za...
S pomočjo spletnega vprašalnika preverite svoje znanje, opravite izpit in si pridobite potrdilo o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana NS in UO.
ZNS vodi in omogoča dostop do javno objavljenih registrov imetnikov Certifikata ZNS, Potrdila za nadzornike in Potrdila za sekretarje.
Knjižnica je namenjena predstavitvi različnih strokovnih virov, ki so potrebni za strokovni razvoj in opravljanje funkcije člana NS in UO ter njihovih komisij.
...evropske direktive in zakonodaja, nova priporočila in kodeksoi s področja upravljanja podjetij.
... in si zagotovite dostop do vseh avtonomnih pravnih virov za delo NS in odgovore na vaša pravna vprašanja!
... predstavlja več postopkov presoje delovanja nadzornega sveta - od samoocenjevanja nadzornega sveta, tudi s sodelovanjem zunanjega strokovnjaka,...
Pripravili smo spletni vprašalnik za člane nadzornih svetov, za preverjanje znanj na različnih vsebinskih področjih...

mesečne novice ZNS