AKTUALNE NOVICE
Spomnimo, da je ZNS skupaj z drugimi deležniki podprl in pripravil nekatere relevantne določbe za spremembo ZGD-1, ki imajo vpliv na izvajanje upravljanja družb...
Konec lanskega leta smo skupaj s podporniki javno predstavili našo pobudo za prostovoljno doseganje ciljne spolne raznolikosti v organih vodenja in nadzora s katero bi do leta...
Iskrene čestitke za pridobitev strokovne kvalifikacije: Dejan Kolenc, Zoran Lazukič,Sandi Nement in Gašpar Ogris Martič. Naslednji izpitni rok: 22. junij 2020.
Omejene vire, ki so nam na razpolago, smo v preteklih tednih usmerili predvsem v sodelovanje z različnimi deležniki za spremembo insolvenčne zakonodaje in zakona o gospodarskih...
Namen tega priporočila je, da družbe in posamezniki, ki so se iz solidarnosti odrekli delu prejemkov, ne bi bili dodatno prizadeti z morebitno neugodno davčno obravnavo.
ZNS podpira pripravljenost članov nadzornih svetov in upravnih odborov za začasno znižanje plačil v družbah, ki jih bo prizadela epidemija COVID-19 in ukrepi proti njenemu...
The role of the Board in times of distress, Seven Questions for Corporate Boards Navigating COVID-19,Getting ahead of the next stage of the coronavirus crisis...
S pomočjo spletnega vprašalnika preverite svoje znanje, opravite izpit in si pridobite potrdilo o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana NS in UO.
ZNS vodi in omogoča dostop do javno objavljenih registrov imetnikov Certifikata ZNS, Potrdila za nadzornike in Potrdila za sekretarje.
Knjižnica je namenjena predstavitvi različnih strokovnih virov, ki so potrebni za strokovni razvoj in opravljanje funkcije člana NS in UO ter njihovih komisij.
...evropske direktive in zakonodaja, nova priporočila in kodeksoi s področja upravljanja podjetij.
...za prostovoljno doseganje ciljne spolne raznolikosti za organe vodenja in nadzora manj zastopanega spola v borznih in državnih družbah do 2026.
Hiter odgovor na vaša vsakdanja praktična vprašanja iz področja delovanja nadzornih svetov.
... dostop do vseh strokovnih virov za delo NS/UO, hitri pravni nasveti, izobraževanje, certificiranje in strokovni razvoj.

mesečne novice ZNS