AKTUALNE NOVICE
SDH želi s priporočili spodbuditi družbe pri ekonomski, družbeni in okoljski transformaciji poslovnih strategij/modelov, ki vodijo do večje konkurenčnosti, manjših tveganj in...
Stališče se nanaša na del novele, ki spreminja določbe o upravljanju STA. Spremenjen je način imenovanja in odpoklica članov nadzornih svetov, poleg tega pa se odpravlja...
skreno čestitamo novim imetnikom Certifikata ZNS: Aleš Logar, Jože Oberstar in Marko Vovk.
22.06.2020 - Sporočila za javnost
Gorazd Podbevšek imenovan za predsednika ZNS
Skupščina ZNS je za novega predsednika ZNS imenovala Gorazda Podbevška, ki je nasledil Boruta Jamnika. Imenovani so bili tudi novi člani organov ZNS za mandatno obdobje...
Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah bo letos potekal v tednu med 16. in 20. novembrom, ko se bodo odvili številni dogodki, konference in okrogle mize, vse z namenom...
Spomnimo, da je ZNS skupaj z drugimi deležniki podprl in pripravil nekatere relevantne določbe za spremembo ZGD-1, ki imajo vpliv na izvajanje upravljanja družb...
Konec lanskega leta smo skupaj s podporniki javno predstavili našo pobudo za prostovoljno doseganje ciljne spolne raznolikosti v organih vodenja in nadzora s katero bi do leta...
S pomočjo spletnega vprašalnika preverite svoje znanje, opravite izpit in si pridobite potrdilo o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana NS in UO.
ZNS vodi in omogoča dostop do javno objavljenih registrov imetnikov Certifikata ZNS, Potrdila za nadzornike in Potrdila za sekretarje.
Knjižnica je namenjena predstavitvi različnih strokovnih virov, ki so potrebni za strokovni razvoj in opravljanje funkcije člana NS in UO ter njihovih komisij.
...evropske direktive in zakonodaja, nova priporočila in kodeksoi s področja upravljanja podjetij.
...za prostovoljno doseganje ciljne spolne raznolikosti za organe vodenja in nadzora manj zastopanega spola v borznih in državnih družbah do 2026.
Hiter odgovor na vaša vsakdanja praktična vprašanja iz področja delovanja nadzornih svetov.
... dostop do vseh strokovnih virov za delo NS/UO, hitri pravni nasveti, izobraževanje, certificiranje in strokovni razvoj.

mesečne novice ZNS