AKTUALNE NOVICE
S tem stališčem pojasnjujemo pomen teh varoval za zagotavljanje avtonomije in neodvisnega odločanja ter izogibanje nasprotjem interesov v procesu kadrovanja za člane organov...
Nadzorni svet družbe Petrol d.d., vabi vse zainteresirane kandidate, da oddajo svoje vloge za kandidaturo za člana nadzornega sveta do 2.11.2020 do 12. ure
Pripravili smo vzorec sporazuma o varovanju in dostopu do zaupnih podatkov, za dostop do arhiva NS po prenehanju mandata. S tem izpolnjujemo namen stališča ZNS, ki je družbam in...
Predstavljamo vam kako smo se v zadnjem letu približali ciljem spolne raznolikosti iz pobude 40/33/2026 v državnih in borznh družbah, potem ko smo jih preko nadzornih svetov in...
ZNS podaja svoje stališče glede predloga Zakona o nacionalnem demografskem skladu (ZNDS), in sicer v delu, ki se nanaša na upravljanje sklada in družb s kapitalsko naložbo...
Tomaž Grm, Marko Hozjan, Grega Kukec, mag. Boštjan Leskovar in dr. Miha Šlamberger.
V slovenski korporacijski praksi prevladuje stališče, da je težko veljavno odpoklicati predsednika in člane uprave. V javnosti pa se hkrati pogosto problematizira sklepanje...
S pomočjo spletnega vprašalnika preverite svoje znanje, opravite izpit in si pridobite potrdilo o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana NS in UO.
ZNS vodi in omogoča dostop do javno objavljenih registrov imetnikov Certifikata ZNS, Potrdila za nadzornike in Potrdila za sekretarje.
Knjižnica je namenjena predstavitvi različnih strokovnih virov, ki so potrebni za strokovni razvoj in opravljanje funkcije člana NS in UO ter njihovih komisij.
...evropske direktive in zakonodaja, nova priporočila in kodeksoi s področja upravljanja podjetij.
...za prostovoljno doseganje ciljne spolne raznolikosti za organe vodenja in nadzora manj zastopanega spola v borznih in državnih družbah do 2026.
Hiter odgovor na vaša vsakdanja praktična vprašanja iz področja delovanja nadzornih svetov.
... dostop do vseh strokovnih virov za delo NS/UO, hitri pravni nasveti, izobraževanje, certificiranje in strokovni razvoj.

mesečne novice ZNS