AKTUALNE NOVICE
Nadzorni sveti v družbah, kjer uprave načrtujejo izvedbo elektronskih ali virtualnih skupščin, naj kot podlago za dajanje soglasja za izvedbo tovrstnih skupščin, v seznanitev...
...opozarjamo na rok 17.1.2021 za prijavo premoženjskega stanja po ZIntPK, če ste med novimi zavezanci oz. na rok 31.1.2021 za prijavo sprememb premoženjskega stanja, če ste že...
21.12.2020 - Certifikat ZNS
Podelitev Certifikatov ZNS 2020!
Pripravili smo video čestitko novim imetnikom Certifikata ZNS 2020 in jo združili z njihovimi vtisi. Letošnja slavnostna podelitev Certifikatov ZNS, ki običajno poteka v okviru...
ZNS in KPK sta strokovno uskladila razumevanje upravljanja nasprotij interesov po ZIntPK-C 17. novembra 2020 je začela veljati novela Zakona o integriteti in preprečevanju...
SDH je pripravil in na spletni strani objavil vzorce pravil za elektronske in virtualne skupščine, sklicane na podlagi ZGD-1 oziroma PKP6.
Zakon prinaša podlago za elektronske seje skupščin in poslovodstva (uprave in nadzorne svete). Možnost bo sicer veljala le za čas trajanja epidemije, pravila postopka...
Komisija za preprečevanje korupcije in Združenje nadzornikov Slovenije sta vsak s svojega vidika delovanja osvetlila področje upravljanja korupcijskih tveganj in nasprotij...
S pomočjo spletnega vprašalnika preverite svoje znanje, opravite izpit in si pridobite potrdilo o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana NS in UO.
ZNS vodi in omogoča dostop do javno objavljenih registrov imetnikov Certifikata ZNS, Potrdila za nadzornike in Potrdila za sekretarje.
Knjižnica je namenjena predstavitvi različnih strokovnih virov, ki so potrebni za strokovni razvoj in opravljanje funkcije člana NS in UO ter njihovih komisij.
...evropske direktive in zakonodaja, nova priporočila in kodeksoi s področja upravljanja podjetij.
...za prostovoljno doseganje ciljne spolne raznolikosti za organe vodenja in nadzora manj zastopanega spola v borznih in državnih družbah do 2026.
Hiter odgovor na vaša vsakdanja praktična vprašanja iz področja delovanja nadzornih svetov.
... dostop do vseh strokovnih virov za delo NS/UO, hitri pravni nasveti, izobraževanje, certificiranje in strokovni razvoj.

mesečne novice ZNS