AKTUALNE NOVICE
Tajno glasovanje na seji NS, potek mandata vodje notranje revizije, plačilo sejnine v primeru neveljavne glasovnice, transparentnost korespondenčne seje, poslovno sodelovanje z...
Predstavljamo nov avtonomni pravni vir: Priporočila dobre prakse sodelovanja delavcev v organih vodenja in nadzora. Priporočila so bila pripravljena in sprejeta na podlagi...
Na letošnji že 10. Konferenci korporativnega upravljanja 2018, smo se s tujimi in domačimi gosti pogovarjali o vplivu novih tehnologij na korporativno upravljanje. Predstavili...
V sodelovanju z Agencijo za javni nadzor nad revidiranjem (ANR) ismo oblikovali nov avtonomni pravni vir: Smernice za revizijske komisije za spremljanje kakovosti zunanjega...
S pomočjo spletnega vprašalnika preverite svoje znanje, opravite izpit in si pridobite potrdilo o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana NS in UO.
ZNS vodi in omogoča dostop do javno objavljenih registrov imetnikov Certifikata ZNS, Potrdila za nadzornike in Potrdila za sekretarje.
Knjižnica je namenjena predstavitvi različnih strokovnih virov, ki so potrebni za strokovni razvoj in opravljanje funkcije člana NS in UO ter njihovih komisij.
...evropske direktive in zakonodaja, nova priporočila in kodeksoi s področja upravljanja podjetij.
... dostop do vseh strokovnih virov za delo NS/UO, hitri pravni nasveti, izobraževanje, certificiranje in strokovni razvoj.
Leto 2017 je zaznamovala 20. obletnica delovanja ZNS...
... predstavlja več postopkov presoje delovanja nadzornega sveta - od samoocenjevanja nadzornega sveta, tudi s sodelovanjem zunanjega strokovnjaka,...

mesečne novice ZNS