AKTUALNE NOVICE
Različne stroke različno uporabljajo izraz upravljanje oz. »governance«, kar otežuje enotno razumevanje tega pojma. S tem stališčem opozarjamo na različno opredelitev...
5 osnovnih principov upravljanja kibernetskih tveganj za organe vodenja in nadzora. V njem je tudi poseben sklop vprašanj, ki naj bi jih člani nadzornih svetov zastavili upravi...
Nekdanji člani nadzornega sveta družbe pravico do dostopa do arhiva nadzornega sveta iz časa mandata tudi po prenehanju funkcije in sicer za čas do poteka zastaralnih rokov za...
... do konca leta poravnajte pristopnino v višini 40 EUR in koristite vse prednosti članstva.
Predstavljamo vam novo publikacijo Time for sustainability to be at the heart of business, ki je nastala v sodelovanju z evropsko konfederacijo ecoDa in Mazars. Publikacija je...
Strokovni svet ZNS v sodelovanju z Agencijo za javni nadzor nad revidiranjem opozarja na doslednost nadzornih svetov in revizijskih komisij pri spremljanju neodvisnosti...
Uprava SDH, d. d. je dne 26. avgusta 2020 sprejela nov sklop priporočil za družbe s kapitalsko naložbo države, in sicer Priporočila za sprejem pravil o drugih pravicah članov...
S pomočjo spletnega vprašalnika preverite svoje znanje, opravite izpit in si pridobite potrdilo o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana NS in UO.
ZNS vodi in omogoča dostop do javno objavljenih registrov imetnikov Certifikata ZNS, Potrdila za nadzornike in Potrdila za sekretarje.
Knjižnica je namenjena predstavitvi različnih strokovnih virov, ki so potrebni za strokovni razvoj in opravljanje funkcije člana NS in UO ter njihovih komisij.
...evropske direktive in zakonodaja, nova priporočila in kodeksoi s področja upravljanja podjetij.
...za prostovoljno doseganje ciljne spolne raznolikosti za organe vodenja in nadzora manj zastopanega spola v borznih in državnih družbah do 2026.
Hiter odgovor na vaša vsakdanja praktična vprašanja iz področja delovanja nadzornih svetov.
... dostop do vseh strokovnih virov za delo NS/UO, hitri pravni nasveti, izobraževanje, certificiranje in strokovni razvoj.

mesečne novice ZNS