AKTUALNE NOVICE
Z namenom večje vključenosti članov ZNS v delo združenja vabimo zainteresirane kandidate za članstvo v programskem svetu, da nam posredujejo svojo prijavo, skladno s pogoji iz...
Zakaj se udeležiti Evropskega programa korporativnega upravljanja? Kakšne so koristi? Oglejte si kratek video kaj o programu menijo udeleženci usposabljanja, ki bo ponovno...
Nove Smernice za nefinančno poročanje (metodologija za poročanje o nefinančnih informacijah) kot pomoč družbam pri razkrivanju teh informacij na bolj kakovosten, uporaben,...
Izplačilo sejnine v primeru pisnega glasovanja, zaporedno revidiranje v družbi - zakonski roki in priporočila, Sprejem poslovnika revizijske komisije, Sklepčnost nadzornega...
ZNS vodi in omogoča dostop do javno objavljenih registrov imetnikov Certifikata ZNS, Potrdila za nadzornike in Potrdila za sekretarje.
S pomočjo spletnega vprašalnika preverite svoje znanje, opravite izpit in si pridobite potrdilo o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana NS in UO.
Knjižnica je namenjena predstavitvi različnih strokovnih virov, ki so potrebni za strokovni razvoj in opravljanje funkcije člana NS in UO ter njihovih komisij.
...evropske direktive in zakonodaja, nova priporočila in kodeksoi s področja upravljanja podjetij.
STROKA - 19.6.2017 - Določanje prioritet ni nikoli enostavno. Leti 2017 in 2018 bosta polni izzivov, predvsem zaradi uporabe spremenjene zakonodaje...
STROKA - Posodobili smo matriko za samoocenjevanje NS, ki je naročnikom sedaj na razpolago tudi v elektronski obliki ter pripravili natančna...
SVETOVANJE - Svetovanje na področju vzpostavljanja sistema ali izboljšanja korporativnega upravljanja, vrednotenje nadzornega sveta, pravna mnenja...

mesečne novice ZNS