AKTUALNE NOVICE
Odziv Združenja nadzornikov Slovenije na ravnanje SDH v primeru sodnega imenovanja članov nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije in pri tem podaja pogled stroke na odstop...
Vlada je objavila Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covid-19 (PKP6), ki določa začasne ukrepe za omilitev in odpravo posledic...
Odstop člana NS, Kaj je definicija izvršne funkcije v političnih strankah, Elektronsko podpisovanje zapisnikov sej NS, Mandat direktorja - če je sklep NS v nasprotju s statutom...
V kratkem se pričakuje sprejem interventnega zakona PKP6, ki naj bi začasno uredil tudi možnost izvedbe elektronske in virtualne skupščine. Namen te ureditve je omogočiti varno...
S tem stališčem pojasnjujemo pomen teh varoval za zagotavljanje avtonomije in neodvisnega odločanja ter izogibanje nasprotjem interesov v procesu kadrovanja za člane organov...
Pripravili smo vzorec sporazuma o varovanju in dostopu do zaupnih podatkov, za dostop do arhiva NS po prenehanju mandata. S tem izpolnjujemo namen stališča ZNS, ki je družbam in...
Predstavljamo vam kako smo se v zadnjem letu približali ciljem spolne raznolikosti iz pobude 40/33/2026 v državnih in borznh družbah, potem ko smo jih preko nadzornih svetov in...
S pomočjo spletnega vprašalnika preverite svoje znanje, opravite izpit in si pridobite potrdilo o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana NS in UO.
ZNS vodi in omogoča dostop do javno objavljenih registrov imetnikov Certifikata ZNS, Potrdila za nadzornike in Potrdila za sekretarje.
Knjižnica je namenjena predstavitvi različnih strokovnih virov, ki so potrebni za strokovni razvoj in opravljanje funkcije člana NS in UO ter njihovih komisij.
...evropske direktive in zakonodaja, nova priporočila in kodeksoi s področja upravljanja podjetij.
...za prostovoljno doseganje ciljne spolne raznolikosti za organe vodenja in nadzora manj zastopanega spola v borznih in državnih družbah do 2026.
Hiter odgovor na vaša vsakdanja praktična vprašanja iz področja delovanja nadzornih svetov.
... dostop do vseh strokovnih virov za delo NS/UO, hitri pravni nasveti, izobraževanje, certificiranje in strokovni razvoj.

mesečne novice ZNS