MEDIJI

Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Aktualne novice

Vprašali ste nas mi vam odgovarjamo (06.04.2020)

Kako se beležijo delovne ure predstavnikoma zaposlenih v NS, ko so seje NS izvedene v rednem delovnem casu? Ali je delavski predstavnik v nadzornem svetu lahko imenovan za namestnika predsednika NS? Katero raven priporocil Kodeksa za nejavne družbe...
Preberi več

Kaj določa #PKP1 za korporativno upravljanje? (02.04.2020)

Med ukrepi glede izvajanja insolvenčne zakonodaje v 96. členu določa, da poslovodstvo ni zavezano vložiti predloga za začetek prisilne poravnave ali stečaja, če je insolventnost družbe nasatala kot posledica razglasitve epidemije. Ukrep velja v času epide
Preberi več

AZN pozvala k zadržanju dividend do oktobra (31.03.2020)

Agencija za zavarovalni nadzor kot preventivni ukrep za zagotovitev finančne stabilnosti, pozvala k začasnemu zadržanju izplačila dividend. Kot navaja agencija, naj se nepreklicne zaveze za izplačilo dividend ne prevzemajo do 1. oktobra.
Preberi več

Ugotovitve KPK v zadevi Uradni list (09.01.2020)

KPK je ugotovila da ravnanje tedanjega generalnega sekretarja politične stranke, ko je na predsednico NS družbe Uradni list RS po telefonu vršil pritisk, predstavlja kršitev integritete, kot jo opredeljuje 3. točka 4. člena ZIntPK.
Preberi več