CERTIFICIRANJE

Profesionalizacija, izobraževanje in strokovni razvoj...

Kako dobro poznate področje in delo nadzornih svetov?

Preverite svoje znanje s pomočjo spletnega vprašalnika!

VPRAŠALNIK

Več informacij

mag. Rada Sibila, pomočnica generalne sekretarke
T: 01 530 86 44
E: rada.sibila@zdruzenje-ns.si

Certificiranje znanj za člane NS in UO

Certificiranje znanj članov NS in UO je postopek pridobitve strokovne kvalifikacije posameznika v skladu z vnaprej določenim učnim načrtom, ki dokazuje določeno raven usposobljenosti za opravljanje nadzorne funkcije.
 
 
 


Namen in koristi:
 • povečanje strokovnosti članov NS in UO,
 • usmerjenost v etičnost ravnanj pri opravljanju funkcije nadzornika,
 • spodbujanje članov NS za izobraževanje in posodabljanje znanj s področja delovanja NS,
 • omogočanje profesionalne uveljavitve posameznika s pridobitvijo strokovne kvalifikacije,
 • oblikovanje ustrezne ponudbe strokovnjakov za kandidate za članstvo v NS in UO,
 • izboljšanje standardov upravljanja družb.


Certificiranje znanj za člane NS in UO pri ZNS poteka v dveh ravneh:

I. »Potrdilo za nadzornike« = udeležba na izobraževanju Standardna znanja za nadzornike
Z udeležbo na izobraževanju posameznik dokazuje, da se je udeležil programa izobraževanja, ki vsebuje potrebna znanja za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta in upravnega odbora. Program je kvalificiran s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.
>>> več
I. raven strokovne kvalifikacije:
UDELEŽBA NA IZOBRAŽEVANJU – »POTRDILO ZA NADZORNIKE«

 • zahtevana je prisotnost na vseh tematskih sklopih na tridnevnem izobraževanju Standardna znanja za nadzornike, ki je kvalificiran s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo;
 • potrdilo je obvezno za člane nadzornih svetov, ki jih je v te organe predlagal upravljalec kapitalskih naložb države (SDH, d.d.);
 • uvajanje v funkcijo člana nadzornega sveta, posodabljanje določenih znanj in priprava na izpit za pridobitev Certifikata ZNS;
 • po končanem izobraževanju pridobite »Potrdilo za nadzornike« - potrdilo o usposabljanju za člane nadzornih svetov in upravnih odborov;
 • vpis v register imetnikov "Potrdila za nadzornike".


II. Certifikat ZNS = opravljanje izpita in obnavljanje znanj
S certifikatom posameznik dokazuje, da je z opravljenim izpitom (aplikativno preverjanje znanj) pridobil ustrezna strokovna znanja za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta in upravnega odbora. Tak posameznik se zaveže k etičnemu ravnanju in posodabljanju znanj s področja delovanja nadzornih svetov.
>>> več
II. raven strokovne kvalifikacije:
OPRAVLJANJE IZPITA - CERTIFIKAT ZNS

 

ZNS na področju certificiranja zasleduje naslednjo politiko:
 • določa obseg potrebnih znanj za opravljanje izpita,
 • nadzira strokovnost in kakovost programov, predavateljev, komisij in postopkov certificiranja,
 • izdaja Potrdilo za nadzornike in Certifikat ZNS ter vodi evidenco imetnikov teh kvalifikacij v registrih,
 • promovira certificiranje in imetnike obeh strokovnih kvalifikacij.


Partnerji in podporniki Certifikata ZNS