Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

ZNS pozdravlja odločitev MGRT in podpira umik novele ZPPOGD

Objavljeno: 04.07.2012 | Avtor: Valerija Božič

Stališče Upravnega odbora ZNS glede umika novele
Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti RS in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD)


Upravni odbor Združenja nadzornikov Slovenije (ZNS) pozdravlja odločitev Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) o umiku novele Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenje in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD) To vprašanje naj bi Vlada RS v prihodnje uredila sistemsko v okviru nove zakonodaje, ki bo združila sedanje upravljavce državnega premoženja.

Administrativno urejanje tega področja s posebnimi zakoni kot je primer ZPPOGD po mnenju UO ZNS kaže na nerazumevanje osnovne vloge nadzornega sveta pri motiviranju vodstev in neskladnost z vsebino Smernic OECD za korporativno upravljanje družb v državni lasti in sodobnih trendov nagrajevanja. ZNS se zato zavzema za ureditev tega področja s priporočili dobre prakse (in ne zakonsko), ki bodo zagotavljala uveljavitev načel Smernic OECD o nagrajevanju poslovodstev teh družb. ZNS pri tem izpostavlja naslednji izvedbeni načeli omenjenih smernic OECD:

  • Nadzorni sveti družb v državni lasti imajo tudi odločilen vpliv na nagrajevanje uprave. Ta pravica izvira iz njihove obveznosti ocenjevanja in spremljanja rezultatov menedžmenta. Nadzorni sveti morajo zagotoviti, da je nagrajevanje uprave povezano z rezultati in mora biti primerno objavljeno.
  • Nadzornim svetom  je nujno potrebno tudi podeliti jasno in polno odgovornost za njihove funkcije in zagotoviti, da jih lahko pošteno opravljajo

Ureditev nagrajevanja poslovodstev teh družb predstavlja zgolj eno področje korporativnega upravljanja, ki pa je konceptualno povezano tako z izvajanjem sprejete strategije in uspešnim vodenjem teh družb kot tudi s področjem kadrovanja poslovodstev teh družb. Za doseganje učinkovitega upravljanja teh družb mora biti način nagrajevanja poslovodstev teh družb usklajen in uravnotežen tudi z ostalimi področji korporativnega upravljanja.

Uporabne povezave:

Upravni odbor Združenja nadzornikov Slovenije