Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Zakaj je upravljanje družb pomembno za konkurenčnost poslovanja

Objavljeno: 11.12.2018


 

Ljubljana, 11. december - Gospodarska zbornica Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Združenje nadzornikov Slovenije so na današnjem posvetu "Zakaj je upravljanje družb pomembno za konkurenčnost poslovanja?" predstavili Poročilo o uporabi in skladnosti s Kodeksom upravljanja za nejavne družbe za leto 2017 – za večjo konkurenčnost družb. Poročilo predstavlja pomemben korak v smeri nadzora nad spremljanjem uporabe in skladnosti s Kodeksom za nejavne družbe, ki je lahko referenčni kodeks za družbe, ki ne uporabljajo lastnega ali drugih kodeksov.

Poročilo vsebuje statistično analizo izjav o upravljanju družb glede uporabe in skladnosti s Kodeksom upravljanja za nejavne družbe (v nadaljevanju: Kodeks) na podlagi letnih poročil za leto 2017 v 100 naključno izbranih nejavnih družbah, ki so zavezane k revidiranju.

Kako so družbe iz vzorca 100 družb uporabljale kodekse?
- 40 družb ne uporablja nobenega kodeksa upravljanja.
- 43 družb uporablja Kodeks upravljanja za nejavne družb (8 družb izjavlja popolno skladnost s Kodeksom, 35 družb pa razkriva določena odstopanja).
 - 12 družb uporablja drug kodeks (borzni kodeks, lasten kodeks, Kodeks DUTB, Kodeks SDH).
 - Drugo: 3 družbe nimajo izjave in 2 družbi nista oddali letnega poročila za leto 2017.

Popolna skladnost s Kodeksom
8 družb izjavlja, da upošteva vsa priporočila Kodeksa glede na izbrano raven.

Odstopanja od Kodeksa

35 družb
navaja določena odstopanja od Kodeksa, ki vsebuje skupaj 199 načel (105 na osnovni ravni in dodatnih 94 na napredni ravni):
 - Osnovna raven – povprečno 23,4 odstopanj
 - Napredna raven – povprečno 54,4 odstopanj

>>> 10 najpogostejših odstopanj od Kodeksa

>>> 5 nasvetov družbam glede uporabe Kodeksa

>>>
Poročilo o uporabi in skladnosti s Kodeksom upravljanja za nejavne družbe za leto 2017 – za večjo konkurenčnost družb

Gradivo s posveta: