Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Vprašali ste nas, mi vam odgovarjamo

Objavljeno: 12.05.2011 | Avtor: Nina Lajovec

  • Pristojnost poslovodje pri upravljanju družbe. >>> Več... 
  • Plačilo sejnine namestniku predsednika, ko vodi sejo NS . >>> Več... 
  • Pristojnost organov pri sklepanju pogodb o kolektivnem zavarovanju odgovornosti organov vodenja in nadzora družbe. >>> Več...