Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Vabljeni k sodelovanju v raziskavi o samoocenjevanju NS in UO

Objavljeno: 23.09.2014 | Avtor: Rada Sibila
Če ste kot član ali sekretar nadzornega sveta v preteklosti že sodelovali pri samoocenjevanju nadzornega sveta, vas vljudno vabimo k sodelovanju v anketni raziskavi ZNS.

V aprilu 2011 smo prvič predstavili metodologijo ZNS za samoocenjevanje nadzornih svetov skupaj s Priročnikom za vrednotenje učinkovitosti nadzornih svetov. Po dobrih treh letih izkušenj v praksi želimo preveriti kako člani nadzornih svetov ocenjujejo dodano vrednost takšnega postopka, metodologijo in matriko ZNS. K izpolnjevanju vprašalnika so poleg predsednikov in članov NS ter UO vabljeni tudi sekretarji teh organov.

Izpolnjevanje vprašalnika vam bo vzelo 5 minut časa. Že vnaprej se vam zahvaljujemo za vaše sodelovanje, saj nam vaš prispevek ponuja neprecenljiv uvid v prakso na tem področju pri nas in predstavlja novo priložnost za izboljšave.


Do vprašalnika lahko dostopateTUKAJ.

Hvaležni bomo, če bomo vaš odgovor prejeli najkasneje do torka, 30. septembra 2014.

Rezultati ankete bodo javno predstavljeni na Konferenci korporativnega upravljanja 2014, ki jo Združenje nadzornikov Slovenije organizira 22. oktobra v Ljubljani.

Najlepše vabljeni k sodelovanju!

mag. Irena Prijović
generalna sekretarka ZNS