Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Ustanovljen je Svet Vlade RS za korporativno upravljanje

Objavljeno: 29.03.2019

Ustanovljen je Svet Vlade RS za korporativno upravljanje

Vlada RS je ustanovila Svet Vlade RS za korporativno upravljanje (Svet). Svet je ustanovljen kot strokovno in posvetovalno telo Vlade RS in ji bo v pomoč zlasti pri odločanju o zadevah s področja korporativnega upravljanja v Sloveniji.

Namen delovanja Sveta je z izboljšanjem korporativnega upravljanja v Republiki Sloveniji dvigniti konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Ustanovitev Sveta je Slovenijo uvrstila na seznam držav, ki imajo na nacionalni ravni vzpostavljeno strokovno telo za obravnavo vprašanj s področja korporativnega upravljanja in učinkovito spremljanje kakovosti izjav o upravljanju, zlasti izjav o skladnosti upravljanja s kodeksi.

Slovenija je bila namreč ena redkih držav, ki doslej še ni imela oblikovanega nacionalnega telesa, ki bi se sistemsko ukvarjal z vprašanji, povezanimi s korporativnim upravljanjem. Evropska komisija je namreč v svojem priporočilu že leta 2014 pozvala države članice EU, da na nacionalni ravni zagotovijo izvajanje učinkovitega spremljanja korporativnega upravljanja, ki bo spodbujal gospodarske družbe, da upoštevajo kodekse upravljanja in bolje pojasnijo odstopanja od njih. Obravnavale bi se lahko tudi dodatne spodbude za gospodarske družbe in druge, ki bi dodatno izboljšale kakovost pojasnil in poročanje o upravljanju gospodarski družb

Predstavnika ZNS v Svetu sta mag. Irena Prijović, izvršna direktorica ZNS in Gorazd Podbevšek, predsednik Strokovnega sveta ZNS.