Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Učinkovito sodelovanje med nadzornimi sveti in upravami v slovenskih družbah (študijo pripravljata A.T. Kearney Svetovanje in ZNS)

Objavljeno: 05.10.2010 | Avtor: Nina Lajovec
V študiji smo se odločili osredotočiti se na najpomembnejši tandem uprava-nadzorni svet v sicer korporacijsko upravljavskem trikotniku uprava - nadzorni svet - delničarji. Če bomo izboljšali njuno sodelovanje, bodo poleg uspešnega poslovanja in učinkovitega nadzora za delničarje, ustvarjali dodano vrednost za podjetje, naše družbe pa bodo postale konkurenčnejše in učinkovito upravljane.
Cilj študije je pridobiti mnenja in pričakovanja nadzornikov o upravah in uprav o nadzornikih ter s priporočili za izboljšanje nasloviti tista področja, kjer se ta pričakovanja najbolj razlikujejo. Namen študije je predlagati izboljšave za premostitev razlik na področjih, ki so pomembna za izboljšanje sodelovanja med upravami in nadzornimi sveti v slovenskih družbah. Raziskava, ki bo temelj za izdelavo študije, bo potekala med izbranimi družbami in njihovimi predsedniki uprav in predsedniki nadzornih svetov v mesecu oktobru. Rezultati raziskave bodo predstavljeni 9. decembra 2010 na dogodku ZNS v sodelovanju z A.T. Kearney Svetovanje.