Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Stališče Upravnega odbora o 'Lahovnikovem zakonu'

Objavljeno: 06.11.2009 | Avtor: Vanja Pajk

Stališče UO ZNS

o Predlogu Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v lasti Republike Slovenije in lokalnih skupnosti

UO ZNS ocenjuje, da so se letošnja vladna priporočila za ureditev prejemkov uprav v družbah v večinski lasti države uspešno uveljavila v praksi. Zato je tako restriktivna zakonska ureditev tega področja za podjetja v večinski državni lasti kot jo predlaga omenjeni predlog zakona, nepotrebna, saj naj bi država upravljanje tega področja urejala z avtonomnimi pravnimi viri in ne zakonskimi normami.

UO ZNS Vladi RS predlaga, da po ustanovitvi Agencije za upravljanje državnega premoženja, prejemke uprav v teh družbah po zgledu OECD uredi s kodeksom upravljanja za podjetja v državni lasti ali se sklicuje na obstoječi Kodeks upravljanja javnih delniških družb.

UO Združenja nadzornikov Slovenije