Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Stališče ecoDa o dokumentu Green paper on CG

Objavljeno: 08.07.2010 | Avtor: Nina Lajovec

ZNS je v okviru ecoDa sooblikovalo odziv na dokument Green Paper on CG in financial institutions and remuneration policies, ki bo prihodnji teden posredovano Evropski komisiji. V svojem stališču se ecoDa kot konfederacija najpomebnejših združenj članov NS in UO v EU opredeljuje do obsega družb na katere se dokument nanaša in implementacije ter nadzora nad uporabo. Med področji, ki jih obravnava so: raznolikost sestave NS in UO, vrednotenje NS in UO, naloge in odgovornost, nagrajevanje in interno upravljanje.

>> Green Paper on CG in financial institutions and remuneration policies
>> Stališče ecoDa o dokumentu Green paper on CG