Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Seja Nadzornega odbora ZNS

Objavljeno: 03.04.2012 | Avtor: Rada Sibila
Člani NO ZNS so na svoji 24. seji, 3. aprila, potrdili predlog Poslovnega poročila ZNS za leto 2011 za Skupščino ZNS in finančni načrt za leto 2012. Delo ZNS ocenjujejo uspešno, kot tudi njegovo poslovanje, ki omogoča dolgoročno finančno stabilnost združenja.