Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Raziskava o učinkovitosti upravljanja tveganj v slovenskih družbah

Objavljeno: 24.05.2012 | Avtor: Rada Sibila
V sodelovanju z družbo KPMG želi ZNS raziskati prakso spremljanja učinkovitosti upravljanja s tveganji v slovenskih družbah. Rezultate raziskave bomo predstavili na posvetu Kako naj nadzorni svet spremlja učinkovitost sistema upravljanja s tveganji?, 8. junija 2012 v Ljubljani. Vsebinska področja raziskave so: delovanje revizijske komisije, prepoznavanje, ocenjevanje in poročanje o izpostavljenosti tveganjem ter vloga notranje revizije pri spremljanju obvladovanja tveganj.

Izpolnjevanje vprašalnika >>>