Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Priročnik ZNS za samoocenjevanje NS – predvidoma do konca leta 2010

Objavljeno: 17.05.2010 | Avtor: Nina Lajovec

Delovna skupina ZNS za pripravo Priročnika za samoocenjevanje NS se je sestala na svojem rednem sestanku in bo predvidoma do seje UO, ki bo konec junija, pripravila prvi osnutek tega priročnika. Namen ZNS je standardizirati pristop k samoocenjevanju v Sloveniji. S tem bomo tako nadzornikom kot delničarjem, deležnikom in investitorjem omogočili razumevanje vsebine in procesa samoocenjevanja. Članom nadzornih svetov bomo ponudili orodje za izvajanje tega procesa in odgovore na najpogostejša vprašanja.

Priročnik bo predvidoma na voljo ob koncu leta 2010. Vseboval bo naslednja področja:

  • Razloge za in proti
  • Koristi in nevarnosti
  • Kdo, koga, kaj in kako se ocenjuje?
  • Potek samoocenjevanja
  • Ukrepi za izboljšanje
  • Dejavniki uspešnosti
  • Standardiziran vprašalnik in navodilo za izpolnjevanje
  • Kakšna je pravna podlaga za samoocenjevanje?
  • Smernice in temeljni principi samoocenjavanja