Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Predstavljamo vam Certifikat ZNS Plus

Objavljeno: 25.10.2017
Predstavljamo vam Certifikat ZNS Plus
 
S 1.1.2018 ga bodo avtomatično prejeli tisti imetniki aktivnega Certifikata ZNS, ki svoje znanje neprekinjeno posodabljajo vsaj 6 let in udeleženci Evropskega programa korporativnega upravljanja v organizaciji ecoDa v Bruslju, ki uspešno opravijo zaključno preverjanje znanja.
 
Certifikat ZNS Plus predstavlja nadgradnjo Certifikata ZNS in nagrajuje tiste, ki redno in neprekinjeno posodabljajo svoja znanja s področja delovanja nadzornih svetov in upravljanja družb. S Certifikatom ZNS Plus bomo vzpostavili razlikovanje ne le med tistimi, ki se udeležijo  izobraževanja ali opravijo izpit za nadzornike, ampak tudi med tistimi, ki z rednim izobraževanjem  dokazujejo svojo zavezanost strokovnemu razvoju. Imetništvo Certifikata ZNS Plus bo tako predstavljalo najvišji standard strokovne kvalifikacije za delo v nadzornih svetih v Sloveniji. 


V januarski članski anketi o delu ZNS ste člani med najpomembnejše dosežke ZNS preteklih let uvrstili Certifikat ZNS. Tako smo med strateške cilje ZNS 2020 dodali tudi skrb za certifikat, ki jo z letom 2018, ko bo nov sistem stopil v veljavo, tudi pomembno udejanjamo. Vse, ki boste s 1.1. 2018 izpolnili pogoje za pridobitev Certifikata ZNS Plus, bomo o tem obvestili in v javno dostopnem registru imetnikov Certifikata ZNS to tudi ustrezno označili.

Želimo si, da bi tudi ta iniciativa profesionalizacije nadzorniške funkcije med člani nadzornih svetov in kandidati za članstvo v nadzornih svetih pripomogla k prepoznavnosti te strokovne kvalifikacije in pomenu strokovnega razvoja na tem področju, kar tudi je naše poslanstvo.

Status vašega Certifikata ZNS lahko preverite v
Registru imetnikov Certifikata ZNS