Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije

Objavljeno: 03.03.2012 | Avtor: Rada Sibila
Ministrstvo za finance je 2.3. 2012 v Državni zbor RS v potrdilo po nujnem postopku poslalo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije. Cilj novele zakona je natančnejša ureditev načina upravljanja kapitalskih naložb v prehodnem obdobju do sprejema prve strategije v skladu z zakonom in uvedba nekaterih drugih rešitev, zaradi katerih bo upravljanje bolj operativno.