Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Predlog novele insolvenčnega zakona

Objavljeno: 10.04.2013 | Avtor: Rada Sibila

Vlada RS je 9. aprila objavila Predlog novele zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ki uvaja strožji nadzor nad stečajnimi upravitelji in naj bi pripomogel k ohranitvi zdravih jeder izčrpanih podjetij.

Izpostavljamo 43.a člen, ki govori o odškodninski odgovornosti članov nadzornega sveta do delavcev. Ti so delavcem solidarno odgovorni za neizplačane plače za obdobje zadnjih treh mesecev pred začetkom postopka insolventnosti, ki je posledica kršitve iz njihovih obveznosti.  Ta znesek predstavlja dvakratni skupni znesek letnih prejemkov za opravljanje funkcije člana poslovodstva ali NS.