Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Povabilo članom k sodelovanju v delovni skupini ZNS

Objavljeno: 20.12.2018

Povabilo članom ZNS
SODELOVANJE V DELOVNI SKUPINI ZNS
ZA PRIPRAVO PRIPOROČIL DOBRE PRAKSE
ZA UPRAVLJANJE JAVNIH PODJETIJ V OBČINSKI LASTI

Iščemo tri (3) člane delovne skupine ZNS za pripravo priporočil dobre prakse za upravljanje javnih podjetij v občinski lasti. Z namenom večje vključenosti članov ZNS v delo združenja vabimo zainteresirane kandidate za sodelovanje v tej delovni skupini ZNS, da nam posredujejo svojo prijavo, skladno z zaželenim strokovnim profilom iz tega povabila.

NAMEN DELOVNE SKUPINE ZNS

Skupnost občin Slovenije (SOS), Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS), Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS) in Združenje občin Slovenije (ZOS) smo konec septembra 2018 podpisali Sporazum o sodelovanju pri razvoju in oblikovanju smernic dobre prakse za upravljanje javnih podjetij v občinski lasti, s čimer smo se zavezali k razvoju dobre prakse in dvigu kulture upravljanja v javnih podjetjih v občinski lasti.

Namen delovne skupine ZNS je za kasnejše usklajevanje s podpisniki sporazuma pripraviti osnutek ankete med družbami in organi družb, ki so javna podjetja v občinski lasti, identificirati posebnosti in izzive upravljanj teh družb, nato pa oblikovati osnutek dokumenta, ki bo predstavljal smernice oz. referenčni kodeks za javna podjetja v občinski lasti. >>> več

ZAŽELJEN STROKOVNI PROFIL ČLANA DELOVNE SKUPINE ZNS

- odlično poznavanje in razumevanje upravljanja v javnih podjetjih v občinski lasti
- izkušnje pri delovanju v nadzornem svetu v javnih podjetjih v občinski lasti
- osebna integriteta
- motivacija za strokovno delo na področju za katerega je delovna skupina ZNS ustanovljena
- usmerjenost k timskemu delu
- strateško razmišljanje
- časovna razpoložljivost

DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVO
- življenjepis z navedbo relevantnih referenc in funkcij

- kratka obrazložitev motivacije za kandidaturo in prispevka kandidata k delu delovne skupine
Kandidati odgovarjajo za pravilnost navedb v vlogi. Vsi podatki, vsebovani v prijavah, bodo varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo).

ROK ZA PRIJAVO
Vaše prijave sprejemamo na elektronskem naslovu: info@zdruzenje-ns.si, do vključno ponedeljka, 14. januarja 2019.