Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Pivovarna Laško, d.d. išče novega člana nadzornega sveta

Objavljeno: 21.05.2010 | Avtor: Nina Lajovec
Vabilo k vložitvi kandidature za novega člana nadzornega sveta

Nadzorni svet družbe Pivovarna Laško, d.d. je na korespondenčni seji dne 20.05.2010 sprejel sklep, da se imenuje nominacijska komisija v sestavi dr. Vladimir Malenković – predsednik komisije, Aleksander Svetelšek – član komisije, Bojan Košak – član komisije, ki bo nadzornemu svetu predlagala kandidate za novega člana nadzornega sveta Pivovarne Laško, d.d., za mandatno dobo od dneva izvolitve novega člana nadzornega sveta na prvi naslednji skupščini družbe do dne 31.08.2013. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, kot so določeni v priponki priloženih Kriterijih.

Za vložitev kandidature je potrebno izpolniti obrazca Življenjepis in Izjava, priložiti ustrezna dokazila in jih v pisni obliki poslati na naslov: Pivovarna Laško, d.d., Sektor kadrovanja in pravne varnosti, Trubarjeva 28, 3270 Laško, s pripisom: »Kandidatura za člana nadzornega sveta«. Vloge morajo prispeti na gornji naslov do vključno dne 28.05.2010 do 12:00 ure.