Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Petrol, d.d. išče nadomestnega člana nadzornega sveta

Objavljeno: 05.03.2012 | Avtor: Rada Sibila

Vabilo k vložitvi kandidature za nadomestnega člana nadzornega sveta

Po odstopu člana nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana v mesecu avgustu leta 2011, je nadzorni svet deloval v osemčlanski sestavi. Komisija za kadrovska vprašanja in vrednotenje dela uprave, ki je stalna komisija nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana, je pristojna, da izvede postopek in predlaga nadzornemu svetu kandidata/e za nadomestnega člana nadzornega sveta Petrol d.d., Ljubljana, z mandatom od 24.5.2012 do 7.4.2013. Redna letna skupščina družbe, ki bo odločala tudi o tem vprašanju, je namreč po finančnem koledarju družbe v letu 2012 predvidena za 24.5.2012. Na tej spletni strani družbe so na voljo obrazci, ki jih morajo priložiti kandidati k svoji vlogi.

Komisija za kadrovska vprašanja in vrednotenje dela uprave vabi vse zainteresirane kandidate, da oddajo svoje vloge. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, kot so zapisani v Kriterijih za določanje profilov novih članov nadzornega sveta ter druge pogoje, določene z ZGD-1. Vloga mora prispeti na naslov Petrol d.d., Ljubljana, Nadzorni svet, Komisija za kadrovska vprašanja in vrednotenje dela uprave, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, do vključno četrtka, 15.3.2012.

Komisija bo po zaključku roka za oddajo kandidatur predvidoma izvedla dve seji in na prvi pregledala prispele vloge ter opravila ožji izbor, na drugi pa opravila morebitne intervjuje ter oblikovala predloge nadzornemu svetu.