Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Odziv ZNS in ecoDa na Zeleno knjigo o okviru EU za upravljanje podjetij

Objavljeno: 27.06.2011 | Avtor: Valerija Božič

Komisija EU je v aprilu objavila "Zeleno knjigo o okviru EU za upravljanje podjetij" in stroko javno pozvala h komentarjem. ZNS je svoj  odziv pripravilo v okviru ecoDa in predstavlja skupen odziv vseh članic ecoDa. Dokument obravnava tri teme: izboljšanje raznolikosti sestave in delovanja NS in UO spodbujanje delničarjev k aktivnejšemu sodelovanju pri vprašanjih upravljanja podjetij ter nadzor in uveljavljanje obstoječih nacionalnih kodeksov upravljanja družb.