Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

NOVO! - Prioritete za delo revizijskih komisij 2017-2018

Objavljeno: 19.06.2017

NOVO!
Prioritete za delo RK 2017-2018

Določanje prioritet ni nikoli enostavno. Leti 2017 in 2018 bosta polni izzivov, predvsem zaradi uporabe spremenjene zakonodaje v praksi, hkrati pa smo še vedno priča hitro spreminjajočim geopolitičnim in ekonomskim okoliščinam ter turbulentnemu razvoju tehnologij. V Prioritetah za delo RK 2017/2018 pa smo izpostavili nekaj področij, ki naj bi jih revizijske komisije vključevale v program dela v letih 2017 in 2018:

  1. Neposredna odgovornost RK za izbor zunanjega revizorja in njegovo neodvisnost
  2. Spremljanje aktivnosti na področju prilagajanja zahtevam spremenjenih standardov računovodskega poročanja
  3. Pomen nefinančnega poročanja
  4. Osredotočenost na etiko, preprečevanje prevar in skladnost poslovanja
  5. Krepitev vloge notranje revizije
  6. Medletno poročanje in kakovost poročanja
  7. Osredotočenost na tveganja informacijske varnosti
  8. Vpliv davčnih tveganj na poslovanje in ugled družbe
  9. Izobraževanje članov RK in samoocenjevanje RK