Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Nov predlog zakona o SDH

Objavljeno: 31.07.2012 | Avtor: Rada Sibila
Ministrstvo za finance je objavilo nov predlog zakona o Slovenskem državnem holdingu, ki zajema sprejete in predlagane amandmaje, ki naj bi odražali tudi pripombe socialnih partnerjev in OECD. Čistopis bo nadalje obravnavala Delovna skupina za upravljanja državnega premoženja. Predvideva se, da bo delovna skupina usklajen predlog pripravila do 25. avgusta 2012, ki se bo nato usklajeval z ostalimi deležniki,  v Državnem zboru RS pa bo predvidoma obravnavan septembra.