Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Nadzorni sveti in uprave naj bodo zgled digitalizaciji poslovanja

Objavljeno: 14.04.2018
Nadzorni sveti in uprave naj bodo zgled digitalizaciji poslovanja

Digitalizacija ostaja ključna tema vseh poslovnih pogovorov, seminarjev in okroglih miz in postaja vedno bolj del našega poslovnega vsakdana in skupni imenovalec novih poslovnih modelov. Podjetja in korporacije se zavedajo, da digitalne revolucije enostavno ne bodo mogle prespati in da poti nazaj ni. Raziskave iz najrazvitejših držav nakazujejo, da bodo podjetja, ki sistematično ne vlagajo v digitalizacijo poslovanja, izgubljala na konkurenčnosti. Sprememba načina poslovanja zahteva svoj čas. Za uspešnejšo transformacijo z digitalizacijo se priporoča vpeljavo sistema od vrha navzdol, zato morajo biti vodstveni organi zgled ostalim področjem za nov način dela.

Trenutno stanje v Sloveniji glede digitalizacije dela vodstvenih organov kaže na to, da večina družb še nima sodobno urejenega poslovanja organov vodenja in nadzora. Prav tako družbe v tem delu zanje ne zagotavljajo ustrezne varnosti pošiljanja in dostopa do gradiv ter komuniciranja. Mnoge družbe še vedno pošiljajo gradivo po navadni elektronski pošti, brez dodatnih varnostnih gesel. Člani nadzornih svetov in komisij si iz odlagališča dokumentov lahko prenašajo dokumentacijo na svoje naprave, zato je vprašljivo varno shranjevanje teh datotek. Enako velja za arhiv papirnate dokumentacije nadzornikov,… Nadzorniki in uprave družb pa so ti, ki so primarno odgovorni, da ustrezno uredijo to področje.

Trend pomembno naprednejšega pristopa glede digitalizacije poslovanja uprav in nadzornih svetov pa je opaziti predvsem na bančnem in zavarovalniškem področju. Vedno več je tudi drugih družb, ki se zavedajo nujnosti digitalizacije poslovanja nadzornih svetov in sej uprav ter iščejo primerne rešitve.

Na našem trgu že obstajajo specializirane, varne in preizkušene rešitve digitalizacije procesov povezanih s sklicevanjem in gradivi za seje nadzornih svetov in uprav. Dovršene so z vidika uporabnosti in izjemno enostavne uporabe. Članom nadzornih svetov in uprav ponujajo varen, zaseben ter ažuren dostop do arhiva in koledarja sej, vseh dokumentov in nenazadnje glasovanje na korespondenčnih sejah. Za varno in lažje delo je omogočeno elektronsko dodajanje zapiskov in uporaba na tablicah ter pametnih telefonih. Odločitev za uvedbo rešitve v družbah ne predstavlja začetnih vlaganj v obliki drage hardware in software opreme, ampak odločitev za najem.To je tudi bistvo digitalizacije in optimizacije povezanih procesov. Omogočajo nam učinkovitejše, preprostejše, varno in bolj mobilno delo.