Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Mednarodni strokovnjaki o Evropskem programu korporativnega upravljanja

Objavljeno: 21.07.2017

"Are you a board member of a company that is active across Europe?
Would you like to get a European overview on Corporate Governance matters?"

 
Si želite pridobiti evropsko perspektivo s področja korporativnega upravljanja in delovanja NS in UO? Vas zanimajo mednarodne pozicije za delo v NS ali UO? Želite mednarodno nadgraditi svoje znanje in strokovno kvalifikacijo?
>>> oglejte si kratek video kaj o programu menijo udeleženci usposabljanja.


ZNS in ecoDa vam predstavljata Evropski program korporativnega upravljanja, ki bo ponovno potekal 26. in 27. oktober 2017 v Bruslju. Na programu sodelujejo mednarodni predavatelji in udeleženci s katerimi boste izmenjali najboljše evropske prakse upravljanja podjetij in se vključitli v evropsko mrežo članov NS in UO.

VEČ

V organizaciji ecoDa - European Confederation of Directors Association
»The European Voice of Directors«