Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Letno člansko srečanje s Skupščino ZNS 2013

Objavljeno: 11.04.2013 | Avtor: Rada Sibila

Včeraj je ZNS  v okviru Letnega članskega srečanja ZNS odprlo javno razpravo o dokumentu Smernice za delovanje upravnih odborov, ki bo potekala do 24. aprila 2013. Dokument predstavlja povzetek dobre prakse delovanja upravnih odborov v družbah z enotirnim sistemom upravljanja. Namen ZNS je s smernicami za delo upravnih odborov izpostaviti ključne posebnosti enotirnega sistema upravljanja. 

ZNS je pred oblikovanjem Smernic za delovanje UO opravilo raziskavo med slovenskimi družbami o delovanju enotirnega sistema v praksi. Njene rezultate je predstavila  mag. Anja Strojin Štampar, vodja delovne skupine ZNS za pripravo smernic, ki je na  srečanju  tudi povezovala razpravo o tem zakaj bi izbrali enotirni in zakaj dvotirni sistem upravljanja. O praktičnih izkušnjah uporabe enotirnega sistema upravljanja so razpravljali Cvetka Selšek, predsednica UO, SKB banka d.d., Tanja Tuš, članica UO, Engrotuš d.d., Klemen Boštjančič, nekdanji glavni izvršni direktor in predsednik uprave, Adria Airways d.d. in prof. dr. Rado Bohinc iz Fakultete za družbene vede v Ljubljani. Udeleženci razprave so tako soočili izzive, ki ga uporaba enotirnega sistema prinaša v finančni instituciji v tuji lasti, privatnem podjetju in družbi v državni lasti.

Pred strokovnim delom je potekala Skupščina ZNS, kjer so člani ZNS potrdili poslovno poročilo za preteklo leto, se seznanili z rezultati članske ankete o delu ZNS, potrdili strategijo ZNS 2013-2016 ter letni in finančni načrt dela za leto 2013.