Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Letno člansko srečanje in 15. Skupščina ZNS

Objavljeno: 15.04.2010 | Avtor: Nina Lajovec
Skupščini je predsedoval dr. Borut Bratina. Skupščina je potrdila Poslovno poročilo za leto 2009, Letni finančni načrt dela in finančni načrt za leto 2010. Prav tako je potrdila izvolitev novih članov Upravnega odbora - Vojko Čok, Miran Kalčič in Jordan Kocjančič.