Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Kodeks upravljanja javnih delniških družb

Objavljeno: 26.08.2009 | Avtor: Vanja Pajk

Delovna skupina, ki jo sestavljajo predstavniki nosilcev Kodeksa upravljanja javnih d.d. (Ljubljanske borze, Združenja nadzornikov Slovenije in Združenja Manager) in Ministrstva za gospodarstvo je obravnavala prispele pripombe organov nosilcev kodeksa in dosedanjih podpornikov kodeksa na prvi osnutek kodeksa. Dokument bo po potrditvi na organih nosilcev kodeksa v javno razpravo posredovan 28. septembra 2009.