Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Javni poziv za člana nadzornega sveta Nove Ljubljanske banke, d.d.

Objavljeno: 31.03.2010 | Avtor: Nina Lajovec

Ministrstvo za finance je objavilo javni poziv, s katerim poziva zainteresirane posameznike, da kandidirajo za člana nadzornega sveta Nove Ljubljanske banke, d.d.