Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Izplačilo in obračun prejemkov članov NS in komisij NS

Objavljeno: 13.01.2014 | Avtor: Rada Sibila
S 1. 1. 2014 se je začel uporabljati 18. člen ZPIZ-2, ki določa, da je treba na podlagi drugega pravnega razmerja, med katero se uvršča tudi opravljanje nadzorniške funkcije, obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovati osebe, ki niso zavarovane na drugi podlagi. Podatke, na podlagi katerih se ugotovi izpolnjevanje pogojev za obvezno zavarovanje na podlagi opravljanja dela v okviru drugega pravnega razmerja, izplačevalcu prejemka zagotavlja zavarovanec. Zavarovanec mora neposredno pred izplačilom izplačevalcu podati pisno izjavo oziroma posredovati ustrezne podatke.