Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Gradivo - seminar Nova vloga in naloge nadzornega sveta in revizijskih komisij

Objavljeno: 21.10.2015

V torek, 20. oktobra je potekal seminar Nova vloga in naloge nadzornega sveta in revizijskih komisij, kjer so bile predstavljene zakonodajne novosti, ki vplivajo na delo revizijske komisije in nadzornega sveta ter najbolj aktualne teme iz Prioritet za delo revizijskih komisij 2015/2016.

  • Vpliv spremembe zakonodaje na vlogo revizijske komisije in zunanjega revizorja
  • Kako bodo spremembe računovodskih standardov vplivale na računovodenje?
  • Etika in skladnost poslovanja
  • Preprečevanje prevar
  • Informacijska tveganja
*Gradivo je dostopno članom ZNS z uporabniškim imenom in geslom.


GRADIVO
IZOBRAŽEVANJ


V prvem delu seminarja so bile predstavljene spremembe zakonodaje in vpliv na vlogo revizijske komisije in zunanjega revizorja ter kako bodo spremembe računovodskih standardov vplivale na računovodenje. V nadaljevnaju smo spoznali vlogo funkcije zagotavljanja skladnosti (in etike) v sistemu notranjega upravljanja in njen razvoj, kaj so prevare in zakaj potrebujemo sistem preprečevanja in odkrivanja prevar?
Ob zaključku pa smo se posvetili še informacijskim tveganjem. Od nadzornih organov organizacij se sicer ne pričakuje, da bodo vešči na področju IT, pa vendar je zanesljivost finančnega poročanja, učinkovitost in uspešnost delovanja procesov organizacije ter skladnost z zakonodajo in drugimi regulativnimi zahtevami v veliki meri odvisna od delovanja informacijskih tehnologij in tveganj, ki so jim le-ta izpostavljena.