Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Gradivo s posveta Kako naj nadzorni svet spremlja učinkovitost sistema upravljanja s tveganji?

Objavljeno: 12.06.2012 | Avtor: Rada Sibila

Članom ZNS je z uporabo gesla brezplačno na voljo gradivo s posveta Kako naj nadzorni svet spremlja učinkovitost sistema upravljanja s tveganji?, ki je potekal 8. junija 2012, v Ljubljani.:

  • Katjuša Arko, Učinkovitost sistema upravljanja s tveganji - vloga nadzornega sveta