Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

GRADIVO - Novosti na področju delovanja RK

Objavljeno: 25.03.2019


Na seminarju smo predstavili kako je Uredba o obveznih revizijah subjektov javnega interesa vplivala na deležnike in novosti, ki jih prinaša novela ZRev-2A. Zanimalo nas je katere družbe so tiste, ki bodo prihodnje leto po ZRev-2A med subjekti javnega interesa (SJI). V letu 2019 je namreč stopil v veljavo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju (ZRev-2A), ki prinaša novosti glede širitve pojma "subjekt javnega interesa" (SJI) kot ga določa ZGD-1. Med SJI so tako uvrščene tudi pokojninske družbe in družbe, v katerih imajo skupaj ali samostojno, neposredno ali posredno, država ali občine večinski lastniški delež in so zavezane k obvezni reviziji. Ker gre za Lex specialis na področju revidiranja, s čimer se daje prednost specifičnih določb glede revidiranja iz ZRev-2 pred splošnimi določbami ZGD-1. Te družbe bodo zato z naslednjim letom morale upoštevati posebna pravila o računovodenju, vodenju poslovnih knjig, pripravi letnega poročila in oblikovanju revizijske komisije. Seznam SJI je na svojih spletnih straneh že objavila Agencija za javni nadzor nad revidiranjem.

Pogledalu smo tudi katere so Prioritete za delo revizijskih komisij v letu 2019/2020, ki kažejo predvsem na povečevanje obsega in zahtevnosti dela revizijskih komisij in spremembe ZRev-2a.

 


V spletni knjižnici je na voljo gradivo s seminarja: