Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Evropska komisija o “ženskih kvotah” – veljale naj bi samo za NS

Objavljeno: 15.11.2012 | Avtor: Rada Sibila
Evropska komisija se je 14. novembra 2012 odločila Evropskemu parlamentu predlagati zakonodajo, ki bo omogočila 40 % zastopanost manj zastopanega spola v nadzornih svetih in med neizvršnimi člani upravnih odborov javnih delniških družb z izjemo srednjih in malih podjetij. Kvoto naj bi družbe dosegle do leta 2020, medtem ko naj bi državne družbe to dosegle že do leta 2018 in pri tem izhajale iz enakosti kvalifikacij kandidatov in kandidatk. Predlog evropske direktive se po oceni Evropske komisije nanaša na 5.000 javnih delniških družb. Pomembna novost je, da se predlagana kvota ne nanaša na člane uprav in izvršne direktorje, ki so člani upravnega odbora, ampak zanje komplementarno uvaja t.i. »flexi quota«, kar pomeni, da to področje prepušča samoregulaciji družb. Direktiva vključuje tudi zahteve po transparentnosti na tem področju in sankcioniranje nespoštovanja določil te direktive.