Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Državni zbor je sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah ZUKN (ZUKN-C)

Objavljeno: 15.03.2012 | Avtor: Rada Sibila

Državni zbor je 14. marca 2012, po nujnem postopku potrdil dopolnjen predlog novele Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (ZUKN-C), ki med drugim omejuje nekatere pristojnosti AUKN.

UO ZNS je stališče glede predloga Zakona o spremembah in dopolnitah ZUKN, objavilo 8.3.2012.