Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Digitalizacija in vanost poslovanja NS

Objavljeno: 15.05.2018

DIGITALIZACIJA IN VARNOST POSLOVANJA NADZORNIH SVETOV

Na članskem srečanju, ki je potekalo 15. maja, smo se pogovarjali o digitalizaciji in vanosti poslovanja NS. Trenutno stanje v Sloveniji glede digitalizacije dela vodstvenih organov kaže na to, da večina družb še nima sodobno urejenega poslovanja organov vodenja in nadzora. Prav tako družbe v tem delu zanje ne zagotavljajo ustrezne varnosti pošiljanja in dostopa do gradiv ter komuniciranja. Mnoge družbe še vedno pošiljajo gradivo po navadni elektronski pošti, brez dodatnih varnostnih gesel. Člani nadzornih svetov in komisij si iz odlagališča dokumentov lahko prenašajo dokumentacijo na svoje naprave, zato je vprašljivo varno shranjevanje teh datotek. Enako velja za arhiv papirnate dokumentacije nadzornikov,…Nadzorniki in uprave družb pa so ti, ki so primarno odgovorni, da ustrezno uredijo to področje.

Na srečanju smo predstavili rezultate članske ankete o digitalizaciji in varnosti poslovanja NS, na panelu pa smo se o uporabniških izkušnjah pogovarjali z uporabniki sodobnih digitaliziranih rešitev poslovanja NS in uprav.


Na panelu so se o tem, da naj bodo nadzorni sveti in uprave zgled digitalizaciji poslovanja pogovarjali mag. Rudi Grbec (član NS Thermana, d.d.), Marko Cevc (direktor, Ixtlan Forum, d.o.o.) in mag. Gregor Redek (sekretar uprave in nadzornega sveta, Krka d.d., Novo mesto). Pogovor z gosti je povezovala mag. Irena Prijović, izvršna direktorica ZNS.

>>> Rezultati članske ankete o digitalizaciji in varnosti poslovanja NS