Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

15 let delovanja in Skupščina ZNS - Borut Jamnik ponovno izvoljen za predsednika ZNS

Objavljeno: 16.05.2012 | Avtor: Rada Sibila

Na letnem članskem srečanju, ki ga je zaznamovala 15. obletnica delovanja Združenja nadzornikov Slovenije (ZNS), so člani združenja Boruta Jamnika ponovni izvolili za predsednika za mandatno obdobje 2012-2016. Izvoljeni so bili tudi člani upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča združenja. Vsebinski del srečanja je zaznamovala javna predstavitev predloga Smernic za upravljanje nejavnih družb. Koristi dobrega upravljanja v nejavnih družbah pa so bile predstavljene v zgodbi Halcoma.

 

»Prepletanje akademskega in praktičnega je bistveno zaznamovalo obdobje obstoja združenja. Združenje z mnogimi aktivnostmi sooblikuje in spreminja kulturo korporativnega upravljanja in pri tem sodeluje z vrsto odličnih strokovnjakov, predavateljev, sodelavcev v delovnih skupinah, članov organov in partnerjev. Področje upravljanja podjetij je tako zapleteno, stigmatizirano in demonizirano, da je pravi čudež, da je raznovrstna skupina ljudi uspela svoj idealizem uveljavljanja dobrih praks uresničevati skozi vsa ta leta. ZNS tako ni zgolj strokovna skupnost, interesna organizacija, je tudi prostor diskurza vseh, ki želijo na tem področju uveljavljati in preverjati svoje poglede.« so besede predsednika ZNS, Boruta Jamnika, v nagovoru v predstavitvi ZNS ob 15-letnici delovanja.

Po besedah generalne sekretarke ZNS, mag. Irene Prijović, ki je predstavila 15 let delovanja združenja, je tradicija ZNS pravzaprav dolga. ZNS je drugo najstarejše primerljivo združenje v Evropi, takoj za Veliko Britanijo, ki se ponaša z več kot stoletno tradicijo. To je pred šestimi leti povedal takratni direktor IoD na prvem srečanju v sejni sobi ecoDa v Bruslju, kamor je šla predstavit Združenje nadzornikov Slovenije. »Ko so me vprašali kaj počnemo, sem odgovorila, da razvijamo stroko upravljanja družb in delovanja nadzornih svetov. Na vprašanje kdo smo, pa je moj odgovor, da kljub temu, da smo članska organizacija, nismo stanovsko, ampak strokovno združenje. Poklic nadzornika namreč ne obstaja, obstaja pa profesionalno, strokovno in etično opravljanje te funkcije. Prav to je bilo vodilo vseh naših aktivnosti v preteklih letih in ostaja naše vodilo tudi za naprej.«

Letošnja skupščina je izvolila nove člane organov ZNS. Stari-novi predsednik je Borut Jamnik. Člani Upravnega odbora so: dr. Borut Bratina, Vojko Čok, Jadranka Dakić, Matjaž Gantar, Miran Kalčič, Jordan Kocjančič, Blaž Košorok, Cvetka Selšek, Jani Soršak in Mojca Videmšek Osolnik. Izvoljeni člani NO so dr. Aleš Krisper, mag. Valerija Štiblar in mag. Branko Pavlin, člani Častnega razsodišča pa dr. Vojko Antončič, Janez Gregorič ter mag. Vera Aljančič Falež.

Gorazd Podbevšek, direktor, RMG svetovanje, d.o.o  je v vsebinskem delu srečanja predstavil predlog dokumenta Smernice za upravljanje nejavnih družb (Smernice). Oblikovanje učinkovitega sistema upravljanja je enako pomembno tako za javne kot tudi za nejavne družbe. Nejavne družbe predstavljajo 99 odstotkov vseh družb in ustvarjajo tudi največ delovnih mest in BDP, zato so izrednega pomena za konkurenčnost Slovenije. Za razliko od javnih delniških družb obstaja na področju dobre prakse upravljanja za nejavne družbe velika vrzel, ki jo želi ZNS s Smernicami zapolniti. ZNS je 14. maja odprlo javno razpravo o predlogu, ki bo potekala do 4. junija 2012.

Kakšne so koristi dobrega upravljanja v nejavnih družbah sta preko zgodbe Halcoma: »Kako lahko vidiš celotno sliko, če si sam del nje?« predstavila Matjaž Čadež, predsednik UO Halcom d.d. in dr. Mirko Mušič, direktor, Venture Consulting d.o.o. in neizvršni direktor v UO Halcom d.d. Udeležencem sta približala izkušnjo lastnika, ki se je v določeni fazi razvoja družbe odločil za profesionalizacijo vodenja in upravljanja družbe.   

Utrinki z dogodka >>>