MEDIJI

Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Aktualne novice

#ostanidoma - prilagodili smo delo ZNS! (16.03.2020)

V duhu odgovornega ravnanja in z namenom preprečevanja širjenja koronavirusa, vse razpisane dogodke in izobraževanja v marcu in aprilu prestavljamo na kasnejši čas. Svoje delo smo prilagodili novim razmeram in vsaj do konca marca organizirali delo od doma
Preberi več

Vprašali ste nas mi vam odgovarjamo (10.03.2020)

Kako se beležijo delovne ure predstavnikoma zaposlenih v NS, ko so seje NS izvedene v rednem delovnem casu? Ali je delavski predstavnik v nadzornem svetu lahko imenovan za namestnika predsednika NS? Katero raven priporocil Kodeksa za nejavne družbe...
Preberi več

Velike investicije in strateški projekti (07.02.2020)

Na seminarju Velike investicije in strateški projekti (7. februar) smo udeležencem predstavili izzive, ki jih imajo v času mandata v nadzornem svetu, ko družbe sledijo strategiji in poslovodstva pripravljajo predloge za različne večje investicije in proje
Preberi več

Ugotovitve KPK v zadevi Uradni list (09.01.2020)

KPK je ugotovila da ravnanje tedanjega generalnega sekretarja politične stranke, ko je na predsednico NS družbe Uradni list RS po telefonu vršil pritisk, predstavlja kršitev integritete, kot jo opredeljuje 3. točka 4. člena ZIntPK.
Preberi več