MEDIJI

Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Aktualne novice

Kot nadzorniki imamo pravico varovati osebno integriteto (27.09.2019)

Predstavljate si, da ste že 16 let izvršna oseba združenja, ki razvija stroko s področja delovanja nadzornih svetov in standardov korporativnega upravljanja in da ste v teh letih pripravili okrog 400 izobraževalnih dni, ki se jih je udeležilo okrog 11.200
Preberi več

"Vprašali ste nas, mi vam odgovarjamo" (25.09.2019)

Potrjevanje zapisnika prejšnje sestave NS in številčenje sej, Veljavnost sklepov in neizvrševanje sklepov prejšnjega NS, Spremljanje zapadlih terjatev in razkritja, Seja nadzornega sveta - dopust ali opravičena odsotnost z dela?
Preberi več