MEDIJI

Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Aktualne novice

Nov Zakon o bančništvu (ZBan-3) (08.06.2021)

Zakon s prenosom sprememb evropske direktive s področja finančnih holdingov nadgrajuje obstoječega. Med drugim ureja delavsko soupravljanje in uvaja vključitev predstavnikov delavcev v organe nadzora banke.
Preberi več

Prioritete za delo revizijskih komisij 2021/2022 (18.05.2021)

Delovna skupina ZNS za revizijske komisije v sodelovanju s KPMG v Sloveniji že tradicionalno predstavlja prioritete za delo revizijskih komisij. Čeprav osnovna področja njihovega delovanja z določenimi novostmi ostajajo v ospredju, vsebino tokratnega doku
Preberi več