Konferenca korporativnega upravljanja 2019
Kaj je namen in interes gospodarske družbe v sodobnem upravljanju? / Kako do napredka glede uravnotežene spolne zastopanosti v organih vodenja in nadzora?
Datum

14. november 2019


Lokacija

Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska 154, 1000 Ljubljana


Kotizacija

320,00 EUR + DDV (certifikat)

350,00 EUR + DDV (člani)

385,00 EUR + DDV (polna cena)

Datum

14. november 2019


Lokacija

Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska 154, 1000 Ljubljana


Kotizacija

320,00 EUR + DDV (certifikat)

350,00 EUR + DDV (člani)

385,00 EUR + DDV (polna cena)

O DOGODKU

Na konferencah korporativnega upravljanja tradicionalno predstavljamo novosti in trende s področja upravljanja družb. Letos smo v ospredje postavili dve aktualni temi:
Kaj je namen in interes gospodarske družbe v sodobnem upravljanju?
Člani organov vodenja in nadzora morajo biti lojalni gospodarski družbi. Ker pa se interes gospodarske družbe v sodobnem upravljanju oddaljuje od interesa lastnikov, se je v EU, ZDA in tudi drugod po svetu razvila intenzivna razprava o namenu in interesu gospodarskih družb. Spremembe na tem področju se pripravljajo ali že dogajajo v VB, Belgiji, Franciji, Kanadi in ZDA kot tudi v okviru mednarodnih institucij kot so OECD in Evropska komisija. Razpravo o tem začenjamo tudi v Sloveniji.
Globalne trende na tem področju bomo povezali z razmislekom o dolžni skrbnosti in odgovornosti članov organov vodenja in nadzora.


Kako do napredka glede uravnotežene spolne zastopanosti v organih vodenja in nadzora?
V drugem delu konference bomo pozornost usmerili v razmišljanja kako zagotoviti napredek pri bolj uravnoteženi zastopanosti spolov v organih vodenja in nadzora v slovenskih družbah in kje so ovire za to.

Čeprav Slovenija glede zastopanosti ženski kot manj zastopanega spola v organih vodenja in nadzora borznih družb za povprečjem članic EU še pred desetletjem ni zaostajala, pa so nas v zadnjih nekaj letih mnoge članice pri tem pomembno prehitele. Napredka na tem področju nam ni uspelo narediti kljub prizadevanjem za uveljavitev politike raznolikosti v priporočilih dobre prakse in ZGD-1. Da bi vzpodbudili odločevalce in dosegli napredek je ZNS je za predlog ZGD-1K predlagalo uveljavitev instituta politike raznolikosti s ciljno spolno zastopanostjo in hkrati pristopilo k pobudi za prostovoljno doseganje cilja spolne raznolikosti v javnih in državnih družbah, ki jo bomo v okviru dogodka tudi prvič javno predstavili. Domačo pobudo bomo primerjali in s tem preizkusili na primeru Danske s predstavitvijo vpliva njihovih prizadevanj za uravnoteženo spolno zastopanost na kadrovske procese v teh organih.


S podporo: