Konferenca korporativnega upravljanja 2018
Vpliv novih tehnologij ('blockchain') na korporativno upravljanje / Kakšne uprave in nadzorne svete imamo v borznih družbah in kako so nagrajeni?
Datum

9. november 2018


Lokacija

Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska 154, 1000 Ljubljana


Kotizacija

320,00 EUR + DDV (certifikat)

350,00 EUR + DDV (člani)

385,00 EUR + DDV (polna cena)

Datum

9. november 2018


Lokacija

Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska 154, 1000 Ljubljana


Kotizacija

320,00 EUR + DDV (certifikat)

350,00 EUR + DDV (člani)

385,00 EUR + DDV (polna cena)

Priložnost za pokroviteljstvo...

O DOGODKU

Vpliv novih tehnologij ('blockchain' ali veriženje blokov) na korporativno upravljanje

Na konferencah korporativnega upravljanja tradicionalno predstavljamo novosti in trende s področja upravljanja družb. Tokrat bomo govorili o vplivu novih tehnologij ('blockchain' ali veriženje blokov) na korporativno upravljanje (KU). Na ravni EU poteka več iniciativ za digitalizacijo tudi na področju KU. Evropska komisija je ustanovila skupino, ki proučuje digitalne rešitve za komunikacijo med delničarji in člani organov vodenja in nadzora. European Confederation of Directors' Associations (ecoDa) je uporabo veriženja blokov oz. 'blockchain' tehnologije uvrstila med teme, ki bodo pomembno vplivale na področje KU. O tem pričajo tako akademski članki kot praktične rešitve, ki jih v nekaterih državah že preizkušajo.

V Sloveniji je konec maja Vlada RS potrdila akcijski načrt za pripravo podlag za pospešeno implementacijo uporabe tehnologije veriženja blokov (blockchain) in oblikovanje ustreznega okolja za pospešeno regulacijo kriptovalut na relevantnih regulatornih področjih, kjer bo ZNS podalo pobudo za identifikacijo korporativnega upravljanja za relevantno področje, ki bo z uporabo »blockchain« tehnologije doseglo bistveno povečanje učinkovitosti in s tem imelo vpliv na konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Z implementacijo Evropske direktive glede spodbujanja dolgoročnega sodelovanja delničarjev v nacionalno zakonodajo, ima Slovenija pomembno priložnost, da postane vodilna na tem področju med članicami EU. Direktiva se med drugim ukvarja z identifikacijo delničarjev, posredovanjem informacij zanje in olajšanjem uveljavljana pravic delničarjev. S tem namenom je ZNS že  oblikovala delovno skupino ZNS za Blockchain in korporativno upravljanje.

THE IMPACTS OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY ON CORPORATE GOVERNANCE

Corporate Governance conferences traditionally tackle new developments and recent trends from Corporate Governance (CG). This time we will talk about the impact of new technologies (blockchain) on CG. At EU level there are many initiatives for digitalisation also in the field of CG. European Commission has founded a group, which researches digital solutions for communication between shareholders and Board members. European Confederation of Directors' Associations (ecoDa) has positioned blockchain technology among the topics that will largely influence CG. We have different testimonies at academic and practical levels to prove that and they are being subject to testing in different countries.
In the end of May Slovenian government has passed an action plan for preparing the basis for increased implementation of use of blockchain technology and proper environment for increased regulation of crypto-currencies on the relevant regulatory areas. Slovenian Directors’ Association will prepare the initiative for identification of CG as a relevant area for the use of blockchain, which could enable the increase in competitiveness of Slovenian economy. With the implementation of Shareholders rights directive into a national legislation, Slovenia has a unique opportunity to become leader in this respect. Directive deals with shareholder identification, shareholders information and facilitating the exercise of their rights. SDA has formed a Working group on Blockchain and Corporate Governance to follow this goal.

 Kakšne uprave in nadzorne svete imamo v borznih družbah in kako so nagrajeni?

V drugem delu konference bomo govorili o tem kako raznolike sestave uprav in nadzornih svetov imamo v slovenskih borznih družbah. Predstavili bomo poročilo za leto 2017, saj raven transparentnosti po prenovi borznega kodeksa, to omogoča tudi glede sestave teh organov. Na področju nagrajevanja bomo predstavili pregled za daljše časovno obdobje, saj smo prejemke uprav in nadzornih svetov lahko redno spremljali že v preteklosti. To nam bo predstavljalo zgolj uvod v bolj celovit pogled na temi nagrajevanja in raznolikosti teh organov na splošno.