Upravljanje nasprotij interesov za člane uprav in nadzornih svetov

Upravljanje nasprotij interesov za člane uprav in nadzornih svetov

23. oktober 2019 Dom gospodarstva (GZS), Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana E
 • 290,00 EUR + DDV (certifikat)
 • 310,00 EUR + DDV (člani)
 • 360,00 EUR + DDV (polna cena)
O DOGODKU


Slovenski gospodarski prostor je majhen, zato je tema nasprotja interesov toliko bolj aktualna za organe gospodarskih družb. Z novelo ZGD-1G smo v letu 2012 v 38.a členu ZGD-1 prvič zakonsko opredelili, kaj nasprotje interesov je in kakšne pravice in obveznosti imajo posamezni organi gospodarskih družb v zvezi s tem. Ker je zakonska ureditev relativno skopa, se ta problematika bistveno nadgrajuje s priporočili dobre prakse. Tako je Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb v zadnji posodobitvi iz leta 2016 z začetkom veljavnosti kodeksa v 2017 predstavil več načel, ki organe nadzora napotujejo k dobri praksi in z ukrepi v primeru nasprotja interesov nadgrajujejo načela o prepovedi konkurence, neodvisnosti in lojalnosti članov organov vodenja in nadzora. Bistveno manj pa kodeksi obravnavajo prepoznavanje nasprotij interesov članov uprav, ki pa je bolj zakonsko urejeno.

Praktični vodnik po nasprotjih interesov članom organov vodenja in nadzora ponuja smernice, kako prepoznati, razkriti, obvladovati ali odpraviti nasprotja interesov, in koristne nasvete, kako slediti dobri praksi.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?
 • Predsedniki in člani nadzornih svetov/upravnih odborov ter komisij
 • Predsedniki in člani uprav
 • Sekretarji uprave in nadzornega sveta/upravnega odbora
 • Pooblaščenec za korporativno integriteto
 • Predstavniki strokovnih služb v družbi
 • Predstavniki delničarjev
STROKOVNI IZVAJALCI:

.

Vsebina programa - 23. oktober 2019
8:30

Sprejem in registracija udeležencev

9:00

DEFINICIJA NASPROTJA INTERESOV

 • Zagotavljanje lojalnosti družbi
 • Običajni posli ne predstavljajo nasprotja interesov
 • Izogibanje nasprotju interesov
 • Razlika med definicijo nasprotja interesov po ZGD-1 in ZSDH-1
*

POSTOPEK OBRAVNAVE NASPROTJA INTERESOV

Prepoznavanje nasprotja interesov
 • Kakšna je razlika med dejanskim in potencialnim nasprotjem interesov?
 • Najpogostejši primeri nasprotij interesov članov organov nadzora iz kodeksov
 • Namen izjave o neodvisnosti za člane nadzornih svetov in kaj pomeni neodvisnost
10:45

Odmor

11:00

POSTOPEK OBRAVNAVE NASPROTJA INTERESOV - nadaljevanje

Razkritje nasprotja interesov

Ukrepanje – odprava ali obvladovanje nasprotja interesov

 • Presoja o obstoju (potencialnega) nasprotja interesov in sklep organa nadzora
 • Izvzetje iz odločanja
 • Izvzetje iz razprave
 • Prenehanje funkcije

Sankcioniranje


12:00

Odmor

12:15

PRAKTIČNI PRIMERI PREPOZNAVANJA, RAZKRIVANJA, UPRAVLJANJA IN ODPRAVE NASPROTIJ INTERESOV

DELAVNICA – delo v skupinah
13:30

Zaključek

Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa.
Informacije

Ob prijavi treh ali več oseb iz enega podjetja vam nudimo 5% popust.
Fizičnim osebam ponujamo možnost plačila na obroke.

Kotizacija vključuje tudi vsa gradiva, kosila in okrepčila za udeležence.

PLAČILO:
K
otizacijo je potrebno poravnati najkasneje dva (2) dni pred pričetkom na: Združenje nadzornikov Slovenije, Dunajska cesta 128a, Ljubljana, poslovni račun št. SI56 0205 3005 0549 021 (NLB, d.d., Ljubljana). DDV v ceni ni obračunan. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. ZNS je davčni zavezanec - ID DDV: SI80341942.
Račun za udeležbo pošljemo po zaključku programa. Na vašo željo vam za plačilo kotizacije pripravimo predračun.

ODJAVE:
O morebitni odsotnosti nam vsaj dva (2) dni pred začetkom dogodka
pošljite pisno obvestilo na naslov: info@zdruzenje-ns.si, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Neplačilo predračuna ne pomeni avtomatične odjave. Odjava mora biti pisna.

Vplačanih kotizacij za prijave, ki niso pisno odpovedane najmanj dva dni pred pričetkom programa, ne vračamo. Mogoče pa so zamenjave udeležencev, sporočite nam le ime in priimek osebe, ki bo nadomestila prijacljeno osebo.

Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje.

Dodatne informacije:
mag. Rada Sibila, pomočnica izvršne direktorice ZNS, T: 01/ 530 86 44 ali E: rada.sibila@zdruzenje-ns.si