Smernice za spremljanje kakovosti zunanje revizije

Smernice za spremljanje kakovosti zunanje revizije

12. junij 2018 Kristalna palača (BTC), Ljubljana
  • 130,00 EUR + DDV (certifikat)
  • 150,00 EUR + DDV (člani)
  • 180,00 EUR + DDV (polna cena)
O DOGODKU
v sodelovanju z Agencijo za javni nadzor nad revidiranjem


Kako izboljšati dialog med RK in zunanjim revizorjem
glede kakovosti zunanje revizije

Kakovost računovodskega poročanja, ki je podprta z neodvisno zunanjo revizijo letnih računovodskih izkazov, je ključna za zaupanje in informiranje investitorjev in drugih deležnikov družbe. Pri tem ima pomembno vlogo revizijska komisija, ki je oblikovana v subjektih javnega interesa in velikih družbah, medtem ko v drugih družbah, kjer revizijska komisija ni oblikovana, nosi te pristojnosti nadzorni svet neposredno.

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem v sodelovanju z Združenjem nadzornikov Slovenije z namenom boljšega razumevanja dejavnikov, ki vplivajo na kakovost revidiranja, ter lažje ocenjevanje učinkovitosti in uspešnosti revizijskih družb, za člane nadzornih svetov in revizijskih komisij pripravlja predlog Smernic za člane revizijskih komisij glede spremljanja kakovosti revidiranja, ki bo podan v širšo strokovno razpravo.

V njih bo predstavljen nabor kazalnikov kakovosti revidiranja, ki bodo izbrani na podlagi priporočil tujih revizijskih regulatorjev in so v osnovi kvantitativni, vendar so bolj uporabni, če so podprti z ustreznim opisom okoliščin in dialogom med revizijsko komisijo ter revizorjem. Rezultate vseh kazalnikov je treba obravnavati skupaj, upoštevajoč kontekst in povezave med njimi, kot tudi ostale razpoložljive informacije iz poročil, ki jih revizijske družbe objavljajo oziroma posredujejo revizijskim komisijam.

Naš skupen namen je izboljšanje komunikacije nadzornih svetov in revizijskih komisij z revizorji poleg obstoječe komunikacije, zahtevane z Mednarodnimi standardi revidiranja in Uredbo (EU) 537/2014 o posebnih zahtevah v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa.

KOMU JE POSVET NAMENJEN:

Posvet je namenjen članom nadzornih svetov, predsednikom in članom revizijskih komisij še posebej v subjektih javnega interesa.

Pomembno: Ustanovitev revizijske komisije v ničemer ne spreminja odgovornosti nadzornega sveta kot je opredeljena v zakonodaji

Vsebina programa - 12. junij 2018
13.30

Sprejem in registracija udeležencev

14:00

Uvodni pozdrav: Vloga ANR in namen oblikovanja pripomočka za člane RK pri spremljanju kakovosti zunanje revizije

*

Predstavitev predloga nabora najpomembnejših kazalnikov kakovosti revidiranja

14.45

PANEL: Izzivi v praksi - spremljanje kakovosti zunanjega revizorja

Moderator: mag. Aleksander Igličar, član RK, Gorenje d.d.

16.00

Zaključek posveta

Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa.
Informacije

Ob prijavi treh ali več oseb iz enega podjetja vam nudimo 5% popust.
Fizičnim osebam ponujamo možnost plačila na obroke.

Kotizacija vključuje tudi vsa gradiva, kosila in okrepčila za udeležence.

PLAČILO:
K
otizacijo je potrebno poravnati najkasneje dva (2) dni pred pričetkom na: Združenje nadzornikov Slovenije, Dunajska cesta 128a, Ljubljana, poslovni račun št. SI56 0205 3005 0549 021 (NLB, d.d., Ljubljana). DDV v ceni ni obračunan. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. ZNS je davčni zavezanec - ID DDV: SI80341942.
Račun za udeležbo pošljemo po zaključku programa. Na vašo željo vam za plačilo kotizacije pripravimo predračun.

ODJAVE:
O morebitni odsotnosti nam vsaj dva (2) dni pred začetkom dogodka
pošljite pisno obvestilo na naslov: info@zdruzenje-ns.si, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Neplačilo predračuna ne pomeni avtomatične odjave. Odjava mora biti pisna.

Vplačanih kotizacij za prijave, ki niso pisno odpovedane najmanj dva dni pred pričetkom programa, ne vračamo. Mogoče pa so zamenjave udeležencev, sporočite nam le ime in priimek osebe, ki bo nadomestila prijavljeno osebo.

Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje.

Dodatne informacije:
mag. Rada Sibila, pomočnica izvršne direktorice ZNS, T: 01/ 530 86 44 ali E: rada.sibila@zdruzenje-ns.si