Priporočila dobre prakse sodelovanja delavcev pri upravljanju družbe

Priporočila dobre prakse sodelovanja delavcev pri upravljanju družbe

13. september 2018 Kristalna palača (BTC), Ljubljana
 • 130,00 EUR + DDV (certifikat)
 • 150,00 EUR + DDV (člani)
 • 180,00 EUR + DDV (polna cena)
O DOGODKU
Predstavitev osnutka priporočil za javno razpravo in predstavitev raziskave o poslovni skrivnosti in neodvisnosti delavskih predstavnikov v organih nadzora

Na posvetu bomo prvič javno predstavili osnutek Priporočil dobre prakse sodelovanja delavcev pri upravljanju, ki so do 27.9.2018 v javni razpravi. Osnutek priporočil je oblikovala delovna skupina ZNS upoštevaje zakonodajo in obstoječe standarde korporativnega upravljanja kot tudi ugotovitve iz Ankete o korporativnem upravljanju in soupravljanju zaposlenih (ZNS, oktober 2017) in Poročila o raziskavi o poslovni skrivnosti in neodvisnosti delavskih predstavnikov v javnih delniških družbah (dr. Valentina Franca v sodelovanju z ZNS, avgust 2018).

KOMU JE NAMENJEN:
 • predstavnikom delavcev v organih nadzora in komisijah,
 • predsednikom in članom nadzornih svetov, ki so predstavniki kapitala,
 • sekretarjem NS,
 • drugim deležnikom korporativnega upravljanja.

Priporočila predstavljajo smernice dobre prakse za izvajanje določenih vidikov delavskega soupravljanja v praksi, ki jih lahko svet delavcev ter organi vodenja in nadzora upoštevajo pri svojem delovanju v obsegu, kot je primeren in smiseln za posamezno družbo. Priporočila po vsebini niso zavezujoča in tudi ne predstavljajo univerzalne rešitve za vse družbe in se dopolnjujejo z drugimi priporočili dobre prakse in nacionalnimi avtonomnimi pravnimi viri s področja upravljanja družb in delavskega soupravljanja.

Vsebinski sklopi:
 • predstavniki delavcev v NS - kandidacijski postopek, pogoji in imenovanje, upravljanje nasprotja interesov in neodvisnost;
 • sodelovanje v NS in komisijah;
 • delavski direktorji -  kandidacijski postopek, pogoji in imenovanje, pravice in dolžnosti, vsebina pogodbe;
 • komunikacija predstavnikov delavcev v organih družbe s svetom delavcev;
  poročilo o soupravljanju za NS.


>>> Poziv k javni razpravi do 27. 9. 2018.


Vsebina programa - 13. september 2018
13:30

Sprejem in registracija udeležencev

14:00

Namen ZNS – uresničevanje delavskega soupravljanja za učinkovito upravljanje družb

*

Kaj je interes družbe in vloga delavcev v organih družbe?

*

Poročilo o raziskavi v javnih delniških družbah: Poslovna skrivnost in neodvisnost delavskih predstavnikov v organih nadzora

*

Predstavitev osnutka za javno razpravo: Priporočila dobre prakse sodelovanja delavcev pri upravljanju družbe

*

Razgovor s člani delovne skupine ZNS

Pogovor povezuje mag. Irena Prijović, izvršna direktorica ZNS.
16:00

Zaključek posveta

Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa.
Informacije

Ob prijavi treh ali več oseb iz enega podjetja vam nudimo 5% popust.
Fizičnim osebam ponujamo možnost plačila na obroke.

Kotizacija vključuje tudi vsa gradiva in okrepčila za udeležence.

PLAČILO:
K
otizacijo je potrebno poravnati najkasneje dva (2) dni pred pričetkom na: Združenje nadzornikov Slovenije, Dunajska cesta 128a, Ljubljana, poslovni račun št. SI56 0205 3005 0549 021 (NLB, d.d., Ljubljana). DDV v ceni ni obračunan. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. ZNS je davčni zavezanec - ID DDV: SI80341942.
Račun za udeležbo pošljemo po zaključku programa. Na vašo željo vam za plačilo kotizacije pripravimo predračun.

ODJAVE:
O morebitni odsotnosti nam vsaj dva (2) dni pred začetkom dogodka
pošljite pisno obvestilo na naslov: info@zdruzenje-ns.si, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Neplačilo predračuna ne pomeni avtomatične odjave. Odjava mora biti pisna.

Vplačanih kotizacij za prijave, ki niso pisno odpovedane najmanj dva dni pred pričetkom programa, ne vračamo. Mogoče pa so zamenjave udeležencev, sporočite nam le ime in priimek osebe, ki bo nadomestila prijavljeno osebo.

Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje.

Dodatne informacije:
mag. Rada Sibila, pomočnica izvršne direktorice ZNS, T: 01/ 530 86 44 ali E: rada.sibila@zdruzenje-ns.si