Strokovne tene, ki smo jih nagovorili na preteklih srečanjih....

Predsedniški forum ZNS...

v okviru korporativnih članov ZNS strokovno aktivira najvišje vodilne in predsednike nadzornih svetov družb. S tem želimo pospešiti izmenjavo in prenos znanj s področja upravljanja ter še dodatno motivirati družbe, njihova poslovodstva in nadzornike k boljšemu korporativnemu upravljanju. Na srečanju predsednikov uprav in nadzornih svetov ob poslovnem kosilu poteka strokovna razprava na eno od aktualnih tem s področja korporativnega upravljanja. Vsakokratno srečanje je pripravljeno v sodelovanju z družbo, ki je gostitelj takšnega srečanja in je za vse osebno vabljene brezplačno.

Predsedniški forum ZNS

Predsedniški forum ZNS

21. september 2017 Ljubljana
O DOGODKU

Predsedniški forum ZNS je namenjen strokovnemu povezovanju predsednikov uprav in predsednikov nadzornih svetov korporativnih članov ZNS na temo upravljanja družb.

Udeležba na dogodku le za osebno vabljene.Strokovna tema
:
KORPORATIVNO UPRAVLJANJE IN SOUPRAVLJANJE ZAPOSLENIH

Slovenski zakon, ki ureja soupravljanje zaposlenih (ZSDU 1993), je v marsikaterem pogledu zastarel, preživet ter zaostaja tako za nacionalnim kot evropskim razvojem korporacijskega prava ter standardi upravljanja družb. Kot eno izmed večjih vrzeli v stiku med korporativnim upravljanjem in soupravljanjem zaposlenih so udeleženci na našem nedavnem seminarju izpostavili neodvisnost članov nadzornega sveta, zlasti v odnosu do sveta delavcev in s tem problematiko opredelitve poslovnih skrivnosti družbe. Gre za izredno pomembno temo, ki je predmet proučevanja tudi na ravni EU. Evropski parlament je že lani pozval Evropsko komisijo k sprejemu standardov na področju delovanja predstavnikov zaposlenih v nadzornih svetih, ki bi v EU omogočali univerzalni pristop in njihovo uporabo. Standardi naj bi bili sprejeti v obliki evropske direktive s področja evropske korporativne zakonodaje.


Gostitelj srečanja:

 

Vsebina programa - 21. september 2017
12.30

Prihod in sprejem udeležencev

13.00 – 15.30

Strokovni del srečanja s kosilom

Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa.
Informacije

mag. Rada Sibila, pomočnica generalne sekretarke ZNS, T: 01/ 530 86 44 ali E: rada.sibila@zdruzenje-ns.si

 

 KORPORATIVNI ČLANI

Podjetja, ki v okviru svoje družbene odgovornosti podpirajo aktivnosti ZNS
za izboljšanje učinkovitosti korporativnega upravljanja.