Predsedniški forum ZNS

Predsedniški forum ZNS

2. marec 2017 Poreč, Hrvaška
O DOGODKU

Predsedniški forum ZNS je namenjen strokovnemu povezovanju predsednikov uprav in predsednikov nadzornih svetov korporativnih članov ZNS na temo upravljanja družb.

Udeležba na dogodku le za osebno vabljene.

Predsedniški forum ZNS v okviru korporativnih članov Združenja nadzornikov Slovenije strokovno aktivira najvišje vodilne in predsednike nadzornih svetov družb. S tem želimo pospešiti izmenjavo in prenos znanj s področja upravljanja ter še dodatno motivirati družbe, njihova poslovodstva in nadzornike k boljšemu korporativnemu upravljanju. Na srečanju predsednikov uprav in nadzornih svetov ob poslovnem kosilu poteka strokovna razprava na eno od aktualnih tem s področja korporativnega upravljanja.Vsakokratno srečanje je pripravljeno v sodelovanju z družbo, ki je gostitelj takšnega srečanja in je za vse osebno vabljene brezplačno.Strokovna tema
:
KORPORATIVNO UPRAVLJANJE IN NOVI MEDIJSKI SVET

Včasih je bila resnica “preprosta”, danes imamo alternativna dejstva in neresnične novice. Včasih je deloval trikotnik PR-agencija-mediji, danes imamo poleg tradicionalnih medijev še socialna omrežja in spletne medijske platforme, ki predstavljajo nove načine direktnega komuniciranja. Zanimalo nas bo kako novi medijski svet spreminja medijsko pojavnost družbe in njene uprave ter kako v novem medijskem svetu upravljati tveganja ugleda oz. izgube dobrega imena.


Gostitelja tokratnega srečanja:

      

Vsebina programa - 02. marec 2017
10.00

Prihod in sprejem udeležencev

12.00 – 16.00

Strokovni del srečanja s kosilom

Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa.
Informacije

mag. Rada Sibila, pomočnica generalne sekretarke ZNS, T: 01/ 530 86 44 ali E: rada.sibila@zdruzenje-ns.si

 

 KORPORATIVNI ČLANI

Podjetja, ki v okviru svoje družbene odgovornosti podpirajo aktivnosti ZNS
za izboljšanje učinkovitosti korporativnega upravljanja.