Nadzor nad finančnim poslovanjem družbe

Nadzor nad finančnim poslovanjem družbe

13. oktober 2017 Dom gospodarstva (GZS), dvorana G, Ljubljana
 • 290,00 EUR + DDV (certifikat)
 • 310,00 EUR + DDV (člani)
 • 360,00 EUR + DDV (polna cena)
O DOGODKU

NADZOR NAD FINANČNIM POSLOVANJEM DRUŽBE

Razumevanje računovodskih izkazov in finančnih kazalnikov
na praktičnem primeru družbe iz regije

Novosti MSRP, ki bodo vplivale na računovodske izkaze
in pripravo finančnih načrtov za leto 2018

Izobraževanje je namenjeno članom nadzornih svetov in revizijskih komisij, ki že imajo osnovno finančno znanje in jih zanimajo praktični primeri nadzora nad finančnim poslovanjem družbe. 

Strokovni izvajalki mag. Simona Korošec Lavrič in Alenka Podbevšek izobraževanja bosta na začetku na primeru družbe iz regije (Agrokor) predstavile razumevanje računovodskih izkazov in finančnih kazalnikov. Pomemben del izobraževanja bo predstavitev novosti MSRP, ki bodo vplivale na računovodske izkaze in kaj v zvezi s tem vprašati upravo. V zaključku seminarja bomo pogledali kako v tej luči presojati finančne načrte družb za 2018 in kako pravočasno reagirati.

Vsebina programa - 13. oktober 2017
8.30

Sprejem in registracija udeležencev

9.00

RAČUNOVODSKI IZKAZI IN FINANČNI KAZALNIKI

 • Kakšno zgodbo nam pripovedujejo računovodski izkazi? Kratka ponovitev osnov razumevanja računovodskih izkazov.
 • Zakaj razlika med pošteno vrednostjo podjetja in knjigovodsko vrednostjo? Kaj to pomeni pri nakupu podjetja in kdaj nastane dobro ime ali »slabo« ime?
*

Odmor

*

 • Primer računovodskih izkazov Agrokor skozi čas - študija primera in razprava.
 • Kratka ponovitev ključnih računovodskih kazalnikov pri analizi poslovanja.
 • Nekateri kazalniki v primeru računovodskih izkazov Agrokor - ali bi lahko predvideli težave? (študija primera in razprava).
12.00

Odmor

12.15

NOVOSTI MSRP IN VPLIV NA FINANČNE NAČRTE 2018

 • Kateri so trije najpomembnejši računovodski standardi, ki bodo v naslednjih dveh letih začeli veljati?
 • Kaj morajo nadzorniki vprašati upravo v povezavi s novimi računovodskimi standardi?
 • Kakšne spremembe bo prinesel novi standard o prihodkih MSRP 15 in kako bo vplival na kazalnike uspešnosti, sistem nagrajevanja, izpolnjevanje bančnih zavez, davčne obveznosti, itd?
 • Kaj pomeni nov standard o najemih MSRP 16 za najemojemalce in njihove bilance, kazalnike, sisteme nagrajevanja, način evidentiranja, izpolnjevanje bančnih zavez, itd?
 • Ali se zavedamo vplivov novega standarda o finančnih instrumentih MSRP 9, predvsem njegovega vpliva način slabitev terjatev in naložb?
 • Na kaj vse bodo te spremembe vplivale in zakaj morajo nadzorniki to poznati že danes?
 • Kaj spremembe MSRP pomenijo v povezavi s primerljivostjo s SRS?
13.30

Zaključek

Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa.
Informacije

Ob prijavi treh ali več oseb iz enega podjetja vam nudimo 5% popust.
Fizičnim osebam ponujamo možnost plačila na obroke.

Kotizacija vključuje tudi vsa gradiva, kosila in okrepčila za udeležence.

PLAČILO:
K
otizacijo je potrebno poravnati najkasneje dva (2) dni pred pričetkom na: Združenje nadzornikov Slovenije, Dunajska cesta 128a, Ljubljana, poslovni račun št. SI56 0205 3005 0549 021 (NLB, d.d., Ljubljana). DDV v ceni ni obračunan. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. ZNS je davčni zavezanec - ID DDV: SI80341942.
Račun za udeležbo pošljemo po zaključku programa. Na vašo željo vam za plačilo kotizacije pripravimo predračun.

ODJAVE:
O morebitni odsotnosti nam vsaj dva (2) dni pred začetkom dogodka
pošljite pisno obvestilo na naslov: info@zdruzenje-ns.si, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Neplačilo predračuna ne pomeni avtomatične odjave. Odjava mora biti pisna.

Vplačanih kotizacij za prijave, ki niso pisno odpovedane najmanj dva dni pred pričetkom programa, ne vračamo. Mogoče pa so zamenjave udeležencev, sporočite nam le ime in priimek osebe, ki bo nadomestila prijavljeno osebo.

Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje.

Dodatne informacije:
mag. Rada Sibila, pomočnica generalne sekretarke ZNS, T: 01/ 530 86 44 ali E: rada.sibila@zdruzenje-ns.si