Letno člansko srečanje in Skupščina ZNS 2019

Letno člansko srečanje in Skupščina ZNS 2019

11. april 2019 Kristalna palača (BTC)
 • (člani)
O DOGODKU

Strokovna tema letošnjega članskega srečanja je:
ODPOKLIC UPRAVE – ZAKONSKI OKVIRI IN RAZVOJ SODNE PRAKSE 

Odpoklic uprave je skrajno ravnanje nadzornega sveta in izvedbeno zahteven postopek, ki zahteva skrbno pripravo. Namen razprave je z vidika zakonodaje in razvoja novejše sodne prakse na tem področju predstaviti pravne dileme glede utemeljenih razlogov za odpoklic uprave in osvetliti kakšno je ustrezno ravnanje nadzornega sveta v primeru odpoklica uprave.


Vsebina programa - 11. april 2019
8.00

Sprejem in registracija udeležencev

8.30

SKUPŠČINA ZNS

DNEVNI RED
 1. Izvolitev predsedstva Skupščine ZNS
 2. Letno poročilo ZNS za leto 2018 ter poročilo NO ZNS
  (
  GRADIVO: Letno poročilo ZNS 2018; poročilo Nadzornega odbora ZNS za skupščino 2018; ZNS v številkah 2018)
 3. Program dela in finančni načrt ZNS za leto 2019
  (GRADIVO: Program dela ZNS 2019; Finančni načrt ZNS za leto 2019)
 4. Volitve članov v Upravni odbor ZNS
  (GRADIVO: Nominacijski postopek za izbor kandidatov za člane organov ZNS; Predstavitev kandidatov za člane Upravnega odbora ZNS)

 5. Razno

*V ZNS smo zavezani varovanju okolja, zato bo gradivo za skupščino članom ZNS dostopno zgolj elektronsko.

9.30

Odmor

9.50

ODPOKLIC UPRAVE – ZAKONSKI OKVIRI IN RAZVOJ SODNE PRAKSE

Panel bo vodila mag. Irena Prijović, izvršna direktorica ZNS.
11.15

Pogostitev in druženje

Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa.
Informacije

Udeležba na srečanju je možna le za člane s poravnano članarino in osebno vabljene ter samo ob predhodni prijavi. Plačilo članarine lahko preverite z vpisom vašega uporabniškega imena in gesla na članskih straneh.

Število udeležencev je omejeno na 120. Prijave sprejemamo do zasedbe prostih mest oziroma najkasneje do četrtka, 4. aprila 2019.

Za člane ZNS s strokovno kvalifikacijo Certifikat ZNS se udeležba na dogodku šteje za izobraževalni dan za izpolnitev pogoja za obnavljanje certifikata.  


O morebitni odsotnosti nam vsaj dva dni pred začetkom dogodka pošljite pisno obvestilo na naslov: info@zdruzenje-ns.si.

Dodatne informacije:
Nina Lajovec, vodja pisarne ZNS, T: 01/ 530 86 40 ali E: nina.lajovec@zdruzenje-ns.si